Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: KTS. Lê Văn Lân
Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019
Tổng số trang: 483tr
Kích thước: 16 x 24cm
 
Kể từ định đô, kiến trúc Thăng Long - Hà Nội đã biết bao đổi thay phát triển. Theo mỗi bước chuyển mình ấy là trí tuệ, mồ hôi và cả sức mạnh từ hào khí Thăng Long trong vận mệnh của dân tộc và thời đại.
Cuốn sách giúp ta hình dung được quá trình hình thành diện mạo kiến trúc Thăng Long từ những tụ cư bên sông Hồng tới Đại La, định đô Thăng Long và diện mạo ban đầu, Thăng Long thời Lý - Trần - Hồ, Thăng Long thời Lê - Mạc - Tây Sơn, thời Nguyễn, những xây dựng đầu tiên của Pháp ở Hà Nội, chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, cấu trúc không gian đô thị thời Pháp thuộc. Bên cạnh đó là diện mạo kiến trúc Hà Nội từ hòa bình trở lại đến những năm đổi mới, những hình ảnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội năm 2011 và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Vùng thủ đô, kiến trúc Hà Nội thời kỳ mới hội nhập, thời kỳ của kỹ thuật công nghệ mới và biến động của kinh tế - xã hội, kiến trúc Hà Nội nhìn về phía trước.
Nội dung cuốn sách trình bày thành 3 phần:
1/ Các thời kỳ phát triển kiến trúc Thăng Long - Hà Nội
2/ Di sản và bản sắc kiến trúc Thăng Long - Hà Nội
3/ Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội, vận hội và xu thế.
Trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...
Tác giả: Hoàng Quốc Hải Nhà xuất bản: Nxb Phụ nữ Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5x23,2 cm Số trang: 507tr  
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 263tr
Nhà xuất bản: Nxb KHXH Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 15,5x23 cm Số trang: 299tr
Tác giả: Hoàng Văn Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: 141tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 872

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6003326
Số người đang online: 16