Khảo cổ học tiền sử Nghệ An

Tác giả: Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2021
Tổng số trang: 545tr
Kích thước: 16x24cm
 
Cuốn sách Khảo cổ học tiền sử Nghệ An của hai tác giả Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn là kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu hệ thống các di tích hang động ở miền núi biên giới tỉnh Nghệ An (2015-2016) được nghiệm thu xuất sắc của các tác giả.
Công trình đã bao quát các nguồn tư liệu khảo cổ học tiền sử Nghệ An và đặt chúng trong bối cảnh tiền sử Bắc Trung bộ Việt Nam, phác thảo tổng quát diễn trình lịch sử văn hóa các cộng đồng cư dân tiền sử từng có mặt ở Nghệ An từ thuở bình minh của lịch sử, với sự xuất hiện người hiện đại ở hang Thẩm Ồm cách ngày nay khoảng 80 nghìn năm đến trước ngưỡng cửa của văn minh với các di tích tiền Đông Sơn ở lưu vực sông Lam ngày nay khoảng 3 nghìn năm.
Thời đại đá cũ ở Nghệ An được xác nhận trong công trình phát triển qua hai giai đoạn chính. Trong đó, giai đoạn sớm từ 80 đến 40 nghìn năm trước Công nguyên, là thời kỳ xuất hiện người Homo Sapiens và công cụ mảnh đá quartz ở lớp dưới hang Thẩm Ồm. Giai đoạn muộn từ 40 đến 11 nghìn năm trước Công nguyên với sự hiện diện của những hóa thạch người Homo Sapiens và kỹ nghệ công cụ cuội mà tiêu biểu là di tích ngoài trời ở Làng Vạc và một số hang động như hang Thẩm Chàng và lớp muộn hang Thẩm Ồm.
Công trình cũng đã đề cập đến ba giai đoạn phát triển thời đại Đá mới trên đất Nghệ An. Đồng thời phác dựng bức tranh toàn cảnh về đời sống vật chất, tinh thần, cấu trúc xã hội của các cộng đồng dân cư thời tiền sử Nghệ An cũng như xác định vị trí, tính đặc sắc văn hóa của khu vực trong bối cảnh rộng hơn.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

Tác giả: Đỗ Thị Minh Đức - Nguyễn Viết Thịnh Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 332 Kích...
Tác giả: Nguyễn Viết Chức Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 88 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt ISBN 9786045548240
Tác giả: Lưu Minh Trị Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang:  620tr Kích thước: 16x24cm
Tác giả: Lưu Minh Trị Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 636tr Kích thước: 16x24cm
Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 983 trang  
Tác giả: Nguyễn Viết Chức Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 88 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Viết Chức Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 86 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt  
Tác giả: Phan Phương Thảo Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 1099tr Kích thước: 16 x 24cm
Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 843tr Kích thước: 16 x 24cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5541384
Số người đang online: 19