Khảo cổ học tiền sử miền Trung Việt Nam

- Tác giả: Nguyễn Khắc Sử (chủ biên) - Viện Khảo cổ học
- Nxb: Khoa học xã hội, 2016
- Khổ sách: 16 x 24cm

- số trang: 782 trang
Cuốn sách là kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ được nghiệm thu xuất sắc: Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa Việt Nam qua các di tích thời kỳ tiền sử ở miền Trung và Tây Nguyên được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến 2010 do PGS.TS Nguyễn Khắc Sử làm chủ nhiệm.
Cuốn sách đã bao quát các nguồn tư liệu khảo cổ học tiền sử miền Trung Việt Nam và đặt chúng trong bối cảnh rộng hơn, phác thảo khái quát diễn trình phát triển lịch sử văn hóa miền Trung Việt Nam từ thở bình minh của lịch sử, cách đây gần 1 triệu năm đến trước ngưỡng cửa của văn minh, cách đây khoảng 2 nghìn năm.
Tác giả đã phác dựng bức tranh toàn cảnh về kinh tế, xã hội và chủ nhân các văn hóa tiền sử miền Trung Việt Nam; đồng thời xem xét giá trị lịch sử văn hóa của tiền sử vùng này trong bối cảnh rộng hơn
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:
Chương 1: Trình bày tổng quan tư liệu về địa lý nhân văn; tình hình phát hiện, nghiên cứu khảo cổ học miền Trung, nhấn mạnh một số hiện tượng đặc thù của vùng như: động đất, núi lửa, biển tiến, biển thoái và các tác nhân khác ảnh hưởng tới cư dân biển tiền sử, giới thiệu sơ bộ một số tộc người bản địa thuộc ngữ hệ Nam Á và Nam Đảo liên quan đến khảo cổ tiền sử miền Trung Việt Nam.
Chương 2: Trình bày tư liệu, xác định đặc trưng cơ bản về di tích và di vật, niên đại và các giai đoạn phát triển, đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa các nhóm di tích Đá cũ đã biết ở miền Trung.
Chương 3: Trình bày nội dung cơ bản 3 giai đoạn Đá mới ở miền Trung Việt Nam.
Chương 4: Trình bày diễn trình văn hóa tiền sử miền Trung Việt Nam, từ Đá cũ đến Đá mới, phác thảo môi trường sống, các hoạt động kinh tế, kết cấu tổ chức xã hội và chủ nhân các nhóm di tích, các văn hóa tiêu biểu.
Chương 5: xác định giá trị lịch sử văn hóa của các di tích tiền sử miền Trung Việt Nam thông qua việc phân tích so sánh các mối quan hệ văn hóa giữa tiền sử miền Trung và miền Bắc và miền Nam Việt Nam, cũng như với một số nước Đông Nam Á.
Xin trân trọng giới thiệu đến đông đảo bạn đọc!
Ngô Thị Nhung
                            
 
 

Thư viện

​- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Nxb: Giáo Dục Việt Nam - Khổ: 16 x 24cm - Số trang: 326 trang
- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Khoa học xã hội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Trương Sỹ Hùng, Nguyễn Khắc Mai - Nxb: Hội Nhà văn – 2017 -Số trang: 414 trang - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Tác giả: C.B.Maybon - Nxb: Thế Giới - Khổ sách: 14,5x 20,5 - Số trang: 257 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 224 trang
- Tác giả: Hoàng Thúy Quỳnh - Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học, Mã số: 62220317 - Học viện Khoa học xã hội
-Tác giả: Mai Thùy Linh - Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học, Mã số: 60220317 - Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Liên
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 148 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Hồng Đức - 2015 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 136 trang

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1140924
Số người đang online: 5