Khảo cổ học thời đại đá ở khu vực thượng du sông Đà

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học
- Tác giả: Lê Hải Đăng
- Mã số: 62220317
- Hà Nội-2017
- Người hướng dẫn khoa học:
+ PGS.TS Trình Năng Chung
+ TS. Nguyễn Gia Đối

Khảo cổ học thời đại đá ở khu vực thượng du sông Đà là luận án tiến sĩ chuyên ngành khảo cổ học của TS. Lê Hải Đăng, hiện đang công tác tại Viện Khảo cổ học.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục bản ảnh, bản vẽ, bản đồ v.v... luận án gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tư liệu
Chương 2: Hệ thống di tích thời đại Đá thượng du sông Đà
Chương 3: Đặc trưng, tính chất, niên đại của các giai đoạn phát triển văn hóa
Chương 4: Thời đại Đá khu vực thượng du sông Đà: Đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội và các mối quan hệ.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

Tác giả: Đào Thị Diến Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 820 Kích thước: 16x24
- Tác giả: Hoàng Anh Tuấn - Nxb: Hà Nội - 2019 - Số trang: 707 tr - Khổ sách: 16x24cm
Tác giả: Nguyễn Khắc Phục Xuất bản: Hà Nội :  Năm XB: 2019 Số trang: 602
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên) Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 824 Kích...
- Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (cb) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 948tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 804 tr
- Tác giả: Nguyễn Duy Chính (dịch và chú giải) - Nxb: Hà Nội - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 1079 tr
- Tác giả: Phạm Hoàng Quân - Nxb: Văn hóa - văn nghệ - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 209 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Thanh Niên- 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 475 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5008966
Số người đang online: 12