Khảo cổ học thời đại đá ở khu vực thượng du sông Đà

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học
- Tác giả: Lê Hải Đăng
- Mã số: 62220317
- Hà Nội-2017
- Người hướng dẫn khoa học:
+ PGS.TS Trình Năng Chung
+ TS. Nguyễn Gia Đối

Khảo cổ học thời đại đá ở khu vực thượng du sông Đà là luận án tiến sĩ chuyên ngành khảo cổ học của TS. Lê Hải Đăng, hiện đang công tác tại Viện Khảo cổ học.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục bản ảnh, bản vẽ, bản đồ v.v... luận án gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tư liệu
Chương 2: Hệ thống di tích thời đại Đá thượng du sông Đà
Chương 3: Đặc trưng, tính chất, niên đại của các giai đoạn phát triển văn hóa
Chương 4: Thời đại Đá khu vực thượng du sông Đà: Đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội và các mối quan hệ.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

Tác giả: Đỗ Thị Minh Đức - Nguyễn Viết Thịnh Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 332 Kích...
Tác giả: Nguyễn Viết Chức Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 88 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt ISBN 9786045548240
Tác giả: Lưu Minh Trị Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang:  620tr Kích thước: 16x24cm
Tác giả: Lưu Minh Trị Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 636tr Kích thước: 16x24cm
Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 983 trang  
Tác giả: Nguyễn Viết Chức Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 88 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Viết Chức Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Số trang: 86 trang Ngôn ngữ: Tiếng Việt  
Tác giả: Phan Phương Thảo Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 1099tr Kích thước: 16 x 24cm
Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ Nhà xuất bản: Hà Nội - 2019 Tổng số trang: 843tr Kích thước: 16 x 24cm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 5739496
Số người đang online: 9