Tạp chí Khảo cổ học 3-2017

Mục lục 
LÊ HẢI ĐĂNG, TRẦN QUÝ THỊNH,
NGUYỄN NGỌC QUÝ, LƯU VĂN PHÚ
Di chỉ Bản Nàng 1 (Thanh Hóa) trong bối cảnh khảo cổ học tiền sử thượng du sông Mã
3
TRỊNH HOÀNG HIỆP, NAM C.KIM
Kết quả nghiên cứu thành Cổ Loa
(giai đoạn 2007 - 2014)
12
TRỊNH SINH
Các kiểu dáng cơ bản của trống loại II Heger
33
HÀ VĂN CẨN
Nhận thức về khu di tích Đền Trần và Chùa Tháp qua các đợt khai quật năm 2006 - 2007
40
NGUYỄN HỒNG KIÊN
Vấn đề xác định niên đại các di tích kiến trúc cổ truyền bằng gỗ của người Việt
58
NGUYỄN VĂN CHUYÊN
Vài nét về hoạt động giao thương ở hạ lưu sông Lam thế kỷ X - XIX
68
BÙI VĂN HIẾU         
Khai quật thám sát thương cảng Nước Mặn lần thứ hai
76
R Tư liệu dịch
PETER BELLWOOD
Sự di cư và nguồn gốc của người Homo Sapiens
90
 
 
LÊ HẢI ĐĂNG, TRẦN QUÝ THỊNH,
NGUYỄN NGỌC QUÝ, LƯU VĂN PHÚ
Bản Nàng 1 site (Thanh Hóa) in the prehistorical context in upper part of Mã river
3
TRỊNH HOÀNG HIỆP, NAM C.KIM
Results of research into Cổ Loa citadel (2007 - 2014)
12
TRỊNH SINH
Basic forms of Heger - type II drums
33
HÀ VĂN CẨN
Perception of Trần Temple and Tháp Pagoda area through excavations in 2006 - 2007
40
NGUYỄN HỒNG KIÊN
Dating issues of Vietnamese traditional wooden architectural relics
58
NGUYỄN VĂN CHUYÊN
Some features about interactive trade activities in the lower part of Lam river in the tenth - ninteenth centuries
68
BÙI VĂN HIẾU         
Second test excavation at Nước Mặn trade port
76
R Documentation
PETER BELLWOOD
Migration and the origins of Homo Sapiens
90
 
 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4152404
Số người đang online: 6