Khâm định An Nam kỷ lược

- Tác giả: Nguyễn Duy Chính (dịch và chú giải)
- Nxb: Hà Nội - 2016
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 1079 tr
Khâm định An Nam kỷ lược bao gồm 30 quyển tổng cộng 378 văn kiện, phần lớn là chiếu biểu, tấu thư, hịch văn… qua lại từ triều đình nhà Thanh với địa phương (chủ yếu là các tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam) và giao thiệp với nước ta trong khoảng từ tháng Năm năm Mậu Thân (1788) đến tháng Ba năm Tân Hợi (1791). Trong khoảng hơn 2 năm ngắn ngủi, cuốn sách phản ánh ba biến cố quan trọng trong mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam: Can thiệp quân sự của nhà Thanh vào nội tình nước ta đưa đến chiến thắng của Ðại Việt đầu năm Kỷ Dậu (1789); Tiến trình nghị hòa và những tương nhượng để tái lập bang giao; Phái đoàn Ðại Việt tham dự lễ Bát Tuần Khánh Thọ của vua Cao Tông đánh dấu cao điểm của liên hệ hai nước.
Trong các biến cố đó, mỗi thời kỳ chính sách của nhà Thanh đối với nước ta một khác nên tương quan ngoại giao cũng thay đổi theo. Bộ Khâm định An Nam Kỷ lược, tuy chỉ là một số thư từ qua lại, nhưng khi tìm hiểu lồng trong toàn thể chính sách, điển lệ và tổ chức hành chính, quân sự của Trung Hoa chúng ta có thể hiểu được những chi tiết được đề cập. Quan trọng hơn nữa, nếu đối chiếu với một số văn thư của triều đình Tây Sơn còn giữ trong Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội), chúng ta có thể tái tạo một thời kỳ vô cùng đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Có thể nói đây là nguồn tư liệu có giá trị tái hiện lại quan hệ bang giao Việt – Thanh thời Tây Sơn giúp các nhà nghiên cứu hiểu hơn thực chất của mối quan hệ này và vị thế quốc gia Đại Việt thời Tây Sơn từ sau năm 1789 đến đầu năm 1791.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Hoàng Anh Tuấn - Nxb: Hà Nội - 2019 - Số trang: 707 tr - Khổ sách: 16x24cm
Tác giả: Nguyễn Khắc Phục Xuất bản: Hà Nội :  Năm XB: 2019 Số trang: 602
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên) Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Tổng số trang: 824 Kích...
- Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (cb) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 948tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 804 tr
- Tác giả: Nguyễn Duy Chính (dịch và chú giải) - Nxb: Hà Nội - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 1079 tr
- Tác giả: Phạm Hoàng Quân - Nxb: Văn hóa - văn nghệ - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 209 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Thanh Niên- 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 475 tr
- Tác giả: Minh Đường - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2010 -  Khổ sách: 19 x 27 cm - Số trang: 362 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4930703
Số người đang online: 7