Kết quả nghiên cứu Thành Cổ Loa


- Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội
- Nxb: Thế giới
- Khổ sách: 20,5 x 25cm
- Số trang: 131tr
- Năm xuất bản: 2018

- Tác giả: Nam C.Kim
từ năm 2007 đến nay, PGS.TS Nam C.Kim (Đại học Wisconsin - Madison, Hoa Kỳ) đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học tiến hành nghiên cứu thành Cổ Loa. Kết quả này đã giúp ông hoàn thành luận án tiến sĩ và cho ra đời ấn phẩm “The Origins of Ancient Vietnam” (Nguồn gốc Việt Nam cổ), nhà in Đại học Oxford, Hoa Kỳ, năm 2015.
Với mong muốn giới thiệu cho thế hệ hôm nay và mai sau cũng như bạn bè quốc tế hiểu về giá trị lịch sử - văn hóa của khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý khu di tích Cổ Loa đã phối hợp với tác giả, các đồng nghiệp của tác giả ở Viện Khảo cổ học, Nhà xuất bản Thế giới biên tập, dịch và xuất bản cuốn sách Kết quả nghiên cứu thành Cổ Loa (Results of research on the Co Loa Citadel) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở tóm lược nội dung của cuốn “The Origins of Ancient Vietnam”.
Trong kết quả nghiên cứu thành Cổ Loa tác giả đã đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan dựa trên các kết quả điều tra, khai quật, sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, đã trình bày khá toàn diện về quy mô, cấu trúc, chủ nhân xây dựng, niên đại và vai trò của Cổ Loa trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
Nội dung cuốn sách bao gồm 6 chương: 1/ Tại sao Cổ Loa có ý nghĩa quan trọng; 2/ Nghiên cứu trước đây về Cổ Loa; 3/ Điều tra hệ thống phòng thủ từ năm 2007; 4/ Ước tình về xây dựng công sự; 5/ Nhà nước cổ đại; 6/ Di sản Cổ Loa đối với văn minh và lịch sử Việt Nam.
 Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung
 
 

Thư viện

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Lê Hải Đăng - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2017 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Trình Năng Chung + TS...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 262
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5 x 24 cm Số trang: 556
- Cơ quan phát hành: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 948tr...
- Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 612tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh (Chủ biên) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 648tr - Năm xuất bản: 2017
Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Chủ biên) Nxb: Khoa học xã hội  Khổ sách: 16 x 24cm Số trang: 592tr Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Nam C.Kim - Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội - Nxb: Thế giới - Khổ sách:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2155449
Số người đang online: 12