Kết quả nghiên cứu Thành Cổ Loa


- Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội
- Nxb: Thế giới
- Khổ sách: 20,5 x 25cm
- Số trang: 131tr
- Năm xuất bản: 2018

- Tác giả: Nam C.Kim
từ năm 2007 đến nay, PGS.TS Nam C.Kim (Đại học Wisconsin - Madison, Hoa Kỳ) đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học tiến hành nghiên cứu thành Cổ Loa. Kết quả này đã giúp ông hoàn thành luận án tiến sĩ và cho ra đời ấn phẩm “The Origins of Ancient Vietnam” (Nguồn gốc Việt Nam cổ), nhà in Đại học Oxford, Hoa Kỳ, năm 2015.
Với mong muốn giới thiệu cho thế hệ hôm nay và mai sau cũng như bạn bè quốc tế hiểu về giá trị lịch sử - văn hóa của khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý khu di tích Cổ Loa đã phối hợp với tác giả, các đồng nghiệp của tác giả ở Viện Khảo cổ học, Nhà xuất bản Thế giới biên tập, dịch và xuất bản cuốn sách Kết quả nghiên cứu thành Cổ Loa (Results of research on the Co Loa Citadel) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở tóm lược nội dung của cuốn “The Origins of Ancient Vietnam”.
Trong kết quả nghiên cứu thành Cổ Loa tác giả đã đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan dựa trên các kết quả điều tra, khai quật, sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, đã trình bày khá toàn diện về quy mô, cấu trúc, chủ nhân xây dựng, niên đại và vai trò của Cổ Loa trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
Nội dung cuốn sách bao gồm 6 chương: 1/ Tại sao Cổ Loa có ý nghĩa quan trọng; 2/ Nghiên cứu trước đây về Cổ Loa; 3/ Điều tra hệ thống phòng thủ từ năm 2007; 4/ Ước tình về xây dựng công sự; 5/ Nhà nước cổ đại; 6/ Di sản Cổ Loa đối với văn minh và lịch sử Việt Nam.
 Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung
 
 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3629221
Số người đang online: 2