Ilimo Campa từ khảo cổ học

- Tác giả: Quảng Văn Sơn và Ngô Minh Hùng
- Nxb: Thế Giới
-Năm xb: 2020
- Số trang: 327tr
- Khổ: 16 x 24cm
Cuốn sách “Ilimo Campa từ khảo cổ học” được tập hợp từ 16 bài viết và được chia thành 2 nhóm: điêu khắc kiến trúc Champa (10 bài), văn hóa và thương mại Champa (6 bài). Chủ yếu tập trung vào văn hóa, khảo cổ học Champa, từ những bức tượng đến di tích, những nhận định mới về di vật, di tích thông qua tư liệu khảo cổ học. Những vấn đề liên quan đến tôn giáo, âm nhạc, giao lưu mậu dịch, đến những phát thảo hướng nghiên cứu mới về bảo tồn di sản văn hóa Champa một cách có hệ thống
Di sản (Heritage) là giá trị tinh thần và vật chất của văn hóa thế giới hay một quốc gia, một dân tộc để lại. Di sản văn hóa (cultural heritage) là sản phẩm vật chất và tinh thần do con người hoặc thiên nhiên tạo ra trong quá khứ, có giá trị về lịch sử, văn hóa mà các thế hệ trước để lại cho các thế hệ sau. Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể (ngôn ngữ, phong tục, tập quán, đạo đức, nghi lễ, tín ngưỡng, tôn giáo, luật pháp, văn học, âm nhạc v.v…) và di sản văn hóa vật thể (dấu tích vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa của các thời đại trước lưu truyền cho thời đại sau).
Ilimo Campa: là phiên âm latinh từ chữ Chăm, có nghĩa tiếng Việt là văn hóa Champa, một trong những nền văn minh đã có một quá trình tồn tại ở miền Trung Việt Nam (từ Quảng Bình đến Đồng Nai) từ năm 192 sau Công nguyên đến năm 1835, nhưng việc tìm hiểu, nghiên cứu về di sản văn hóa Champa vẫn còn nhiều hạn chế.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2021 - Số trang: 752 tr - Khổ sách: 16x24tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 522 tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Phạm Ngọc Hường - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2020 - Số trang: 359tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Công Việt (cb) - Nxb: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 348tr - Khổ sách: 16x24tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự - Nxb: Khoa học xã hội - Năm xb: 2022 - Khổ sách: 21 x 26cm - Số trang: 281 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Ban QLDT Danh Thắng Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV - Nxb: Hà Nội - Năm xb: 2021 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang:...
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý - Nguyễn Mạnh Cường - Nxb:Dân Trí - Năm xb: 2022 - Khổ sách:19 x 21cm - Số trang: 150 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: GS.TS. Trịnh Sinh - Nxb: Khoa học xã hội - 2023 - Hình thức: bìa mềm - Khổ sách: 16×24 cm - Số trang: 298 trang  
- Tác giả: Lê Nguyễn - Nxb: Hồng Đức - Năm xb: 2020 - Khổ sách:16 x 24cm - Số trang: 346 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Phần 2: Khảo cổ học Tiền sử
Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, dày 100 trang. 
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang cả bìa.
Rồng và hoa sen: bộ sưu tập gốm Việt Nam tại bảo tàng Birmingham

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6875479
Số người đang online: 3