Hội thảo "Trao đổi nghiệp vụ công tác thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam"

Hội thảo "Trao đổi nghiệp vụ công tác thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam" được diễn ra tại Cát Bà - Hải phòng trong 1 ngày (21/6/2017).
Tại hội thảo lần này đã tập trung trao đổi xung quanh nội dung chính là xây dựng dự án: "Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử - thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Mục tiêu là kết nối các thư viện trong hệ thống các thư viện của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam với các thư viện khác trên thế giới. Trong đó Viện Thông tin Khoa học xã hội được giao là chủ đầu tư.

 
Hội thảo đưa ra những phần việc của dự án đã thực hiện được tính đến tháng 6 năm 2017 như:
- Đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vận hành thử thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ công tác lưu trữ và khai thác dữ liệu Viện Hàn lâm, các thiết bị số hóa chuyên dụng và thiết bị bảo quản phục vụ công tác bảo quản, phục chế tài liệu tại Viện Thông tin KHXH.
- Đã hoàn thành việc đầu tư và giao các trang thiết bị phụ trợ, phục vụ công tác xây dựng ngân hàng dữ liệu, dán mã vạch tài liệu cho 27 thư viện thành viên trong Viện Hàn lâm như máy tính để bàn, máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch, thiết bị kiểm kê kho thư viện.

- Đã triển khai cài đặt phần mềm thư viện điện tử thế hệ mới Sierra tại Viện Thông tin KHXH và các thư viện thành viên thuộc Viện Hàn lâm.
- Đã và đang tiến hành các lớp đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ thư viện thành viên để thực hiện dự án.
Tính đến 6/2016 Viện Thông tin KHXH đã thu thập tổng cộng 500.000 biểu ghi tài liệu của toàn bộ của các thư viện thuộc diện thụ hưởng dự án. Các biểu ghi đó đang được xử lý đưa lên phần mềm thư viện điện tử Sierra.
Và tiếp tục thảo luận những phần việc của dự án sẽ được tiến hành nốt trong năm 2018.
Nguồn: Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 1099 tr
- Tác giả: Phan Ngọc Khuê - Nxb: Hà Nội – 2015 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 571 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 815 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 807 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 775 tr
- Tác giả: Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Bằng Việt (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 367 tr
- Tác giả: Nguyễn Hải Kế (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 647 tr
- Tác giả: Trần Việt Ngữ (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 876 tr

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1355341
Số người đang online: 1