Hệ thống Cảng thị trên sông Đàng Ngoài: Lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII

- Tác giả: Đỗ Thị Thùy Lan
- Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 482 tr
 
Mục đích của cuốn sách là trình bày sâu và có hệ thống về ba cảng thị trên sông Đàng Ngoài trong hai thế kỷ XVII - XVIII, qua đó, phân tích làm rõ vai trò, chức năng của từng địa điểm Thăng Long, Phố Hiến và Domea.
Cuốn sách bao gồm 4 chương tập trung làm rõ các vấn đề sau:
Thứ nhất, Khái quát bối cảnh lịch sử tác động đến sự hình thành một hệ thống cảng thị trên tuyến giao thông thủy trọng yếu nhất của Bắc Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII, trong đó nhấn mạnh đến xu hướng cởi mở đối với thương mại của các thể chế chính trị Việt Nam từ thế kỷ XVI và trong suốt thế kỷ XVII-XVIII. Khái quát điều kiện tự nhiên, sông ngòi, sự vận động thành tạo, cũng như sự ổn định và phát triển của châu thổ Bắc Bộ cho đến thế kỷ XVIII, trong đó nhấn mạnh đến những ưu thế vượt trội của hệ thống sông Thái Bình và các cửa biển vùng Đông Bắc so với hệ thống sông Hồng và các hải khẩu phía nam đồng bằng Bắc bộ.
Thứ hai, Khắc họa diện mạo của cảng thị Thăng Long - Kể Chợ, với các bến cảng triển nở về phía nam Kinh Kỳ, lần đầu tiên được đặt trong bối cảnh sông ngòi châu thổ Bắc Bộ. Cuốn sách cũng lần đầu tiên đưa ra nhận định về sự phát triển lệch đông của Thăng Long trong hai thế kỷ XVII-XVIII.
Thứ ba, Phân tích và làm rõ quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển của Phố Hiến, khẳng định sự hưng thịnh của cảng thị vào cuối thế kỷ XVII- đầu thế kỷ XVIII gắn liền với chính sách ngoại kiều của chính quyền Lê - Trịnh.
Thứ tư, Phân tích sự ra đời, vai trò, chức năng của cảng cửa khẩu Domea trong vùng cửa biển Thái Bình cũng như trên toàn tuyến sông Đàng Ngoài.
Xin trân trọng giới thiệu đến đông đảo các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm!
Ngô Thị Nhung
 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Trường dịch - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 200 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng - Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 338 tr
- Tác giả: Bùi Chí Hoàng , Trần Việt Phường, Nguyễn Quốc Mạnh - Nxb: Cần Thơ - 2019 -  Khổ sách: 17 x 24 cm - Số trang: 196 tr
- Tác giả: Hà Văn Thùy - Nxb: Hồng Đức - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ân - Nxb: Đồng Nai - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 497 tr
- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng) - Nxb: Đà Nẵng - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Đỗ Thị Thùy Lan - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 482 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đại học Quốc gia - TP.HCM -  Khổ sách: 20 x 28 cm - Số trang: 968 tr
- Tác giả: PGS.TS.Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 27 x 30 cm - Số trang: 571 tr  

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4487500
Số người đang online: 8