Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam (thời kỳ thiên nhiên kỷ đầu công nguyên)

- Tác giả: Kiều Thu Hoạch
- Nxb: Thế giới - 2016
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 767tr
Cuốn sách là một công trình nghiên cứu khá đầy đủ về lịch sử văn hóa việt nam thời kỳ thiên nhiên kỷ đầu công nguyên của GS.TS Kiều Thu Hoạch.
Nội dung cuốn sách chia làm 4 phần:
Phần thứ nhất: nói về Bối cảnh địa - lịch sử, địa - chính trị của văn hóa Việt Nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên.
Phần này gồm 6 chương với các vấn đề:
1/Nhà Tần - triều đại phong kiến Trung Hoa đầu tiên xâm lược đất nước Việt Nam.
2/ Nước Âu Lạc - đêm trước của thời kỳ bị nhà Hán thống trị
3/ Nước Việt dưới ách đô hộ hà khắc của nhà Hán
4/ Nước Việt trong cục diện hỗn loạn của các vương triều cát cứ thời Lục Triều
5/ Nước Việt dưới thời thống trị đầy biến động của các vương triều Tùy, Đường, Ngũ đại.
6/ Quan hệ Lâm Ấp với nước Việt trong thời kỳ phương Bắc đô hộ.
Phần thứ hai: Đề cập đến Văn hóa Tiền Đại Việt: gồm 3 chương
1/ Không gian xã hội Tiền Đại Việt
2/ Tổng quan văn hóa Bách Việt
3/ Những hình thái văn hóa tinh thần và vật chất tiêu biểu trong không gian văn hóa Việt thời Bắc thuộc
Phần thứ ba: Văn hóa Chămpa
Phần thứ tư: văn hóa Phù Nam
 Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Nhung

Thư viện

- Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (cb) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 948tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 804 tr
- Tác giả: Nguyễn Duy Chính (dịch và chú giải) - Nxb: Hà Nội - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 1079 tr
- Tác giả: Phạm Hoàng Quân - Nxb: Văn hóa - văn nghệ - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 209 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Thanh Niên- 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 475 tr
- Tác giả: Minh Đường - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2010 -  Khổ sách: 19 x 27 cm - Số trang: 362 tr
- Tác giả: Võ Sĩ Khải - Nxb: Khoa học xã hội-2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 307 tr
- Tác giả: Trần Thuận - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 343 tr
- Tác giả: Phan Huy Lê - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16x24cm - Số trang: 1031tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4862937
Số người đang online: 6