Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam (thời kỳ thiên nhiên kỷ đầu công nguyên)

- Tác giả: Kiều Thu Hoạch
- Nxb: Thế giới - 2016
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 767tr
Cuốn sách là một công trình nghiên cứu khá đầy đủ về lịch sử văn hóa việt nam thời kỳ thiên nhiên kỷ đầu công nguyên của GS.TS Kiều Thu Hoạch.
Nội dung cuốn sách chia làm 4 phần:
Phần thứ nhất: nói về Bối cảnh địa - lịch sử, địa - chính trị của văn hóa Việt Nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên.
Phần này gồm 6 chương với các vấn đề:
1/Nhà Tần - triều đại phong kiến Trung Hoa đầu tiên xâm lược đất nước Việt Nam.
2/ Nước Âu Lạc - đêm trước của thời kỳ bị nhà Hán thống trị
3/ Nước Việt dưới ách đô hộ hà khắc của nhà Hán
4/ Nước Việt trong cục diện hỗn loạn của các vương triều cát cứ thời Lục Triều
5/ Nước Việt dưới thời thống trị đầy biến động của các vương triều Tùy, Đường, Ngũ đại.
6/ Quan hệ Lâm Ấp với nước Việt trong thời kỳ phương Bắc đô hộ.
Phần thứ hai: Đề cập đến Văn hóa Tiền Đại Việt: gồm 3 chương
1/ Không gian xã hội Tiền Đại Việt
2/ Tổng quan văn hóa Bách Việt
3/ Những hình thái văn hóa tinh thần và vật chất tiêu biểu trong không gian văn hóa Việt thời Bắc thuộc
Phần thứ ba: Văn hóa Chămpa
Phần thứ tư: văn hóa Phù Nam
 Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3629133
Số người đang online: 2