Gốm người chăm Bàu Trúc - Ninh Thuận

Tác giả: Sakaya
- Nxb: Tri Thức - 2015
-  Khổ sách: 10 x 18cm
- Số trang: 112 tr

Nội dung cuốn sách: Người Chăm ở Việt Nam hiện nay sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang, Tp. Hồ Chí Minh. Đây là dân tộc có nền văn minh lâu đời và hiện nay họ vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc trong đó có nghề gốm ở làng Bàu Trúc - Ninh Thuận.
Nội dung cuốn sách giới thiệu về Gốm người Chăm Bàu Trúc - Ninh Thuận gồm 7 phần:

 1/Đường đến làng
2/ Giới thiệu về ngôi làng
3/ Nghề gốm
4/ Kết luận
5/ Nơi tìm thông tin làng gốm Bàu Trúc
6/ Một số gia đình nghệ nhân điển hình trong làng
7/ Cần xem thêm

Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2984785
Số người đang online: 6