Gốm người chăm Bàu Trúc - Ninh Thuận

Tác giả: Sakaya
- Nxb: Tri Thức - 2015
-  Khổ sách: 10 x 18cm
- Số trang: 112 tr

Nội dung cuốn sách: Người Chăm ở Việt Nam hiện nay sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang, Tp. Hồ Chí Minh. Đây là dân tộc có nền văn minh lâu đời và hiện nay họ vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc trong đó có nghề gốm ở làng Bàu Trúc - Ninh Thuận.
Nội dung cuốn sách giới thiệu về Gốm người Chăm Bàu Trúc - Ninh Thuận gồm 7 phần:

 1/Đường đến làng
2/ Giới thiệu về ngôi làng
3/ Nghề gốm
4/ Kết luận
5/ Nơi tìm thông tin làng gốm Bàu Trúc
6/ Một số gia đình nghệ nhân điển hình trong làng
7/ Cần xem thêm

Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3179532
Số người đang online: 15