Giá trị của Di sản Văn hóa Óc Eo – An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội

- Tác giả: Nhiều táoc_eo.jpgc giả
- Nxb: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - 2016
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 697 trang
Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa – khoa học lớn gắn liền với đất nước – con người vùng đồng bằng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông. Năm 1944, từ sự phát hiện nhỏ lẻ của nhân dân địa phương trước đó, nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret đã tiến hành khai quật khu di tích văn hóa Óc Eo tại địa điểm Gò Óc Eo, trên cánh đồng phía Đông và Đông Nam núi Ba Thê, nay thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đây là cuộc khai quật khảo cổ có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặt nền móng đầu tiên cho việc nghiên cứu khảo cổ về nền văn hóa mới ở An Giang và Nam Bộ, với tên gọi là “Văn hóa Óc Eo”

Nội dung cuốn sách: Cuốn sách là kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia “ Giá trị di sản văn hóa Óc Eo – An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phối hợp với Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang (UBND tỉnh An Giang) đồng tổ chức. Tập hợp nhiều bài viết của nhiều tác giả, nhưng được chia ra làm 3 chủ đề chính: 1/ Di sản văn hóa Óc Eo từ góc nhìn lịch sử; 2/ Một số bình diện văn hóa Óc Eo; 3/ Giá trị kinh tế - xã hội của di sản văn hóa Óc Eo.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2836777
Số người đang online: 4