Giá trị của Di sản Văn hóa Óc Eo – An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội

- Tác giả: Nhiều táoc_eo.jpgc giả
- Nxb: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - 2016
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 697 trang
Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa – khoa học lớn gắn liền với đất nước – con người vùng đồng bằng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông. Năm 1944, từ sự phát hiện nhỏ lẻ của nhân dân địa phương trước đó, nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret đã tiến hành khai quật khu di tích văn hóa Óc Eo tại địa điểm Gò Óc Eo, trên cánh đồng phía Đông và Đông Nam núi Ba Thê, nay thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đây là cuộc khai quật khảo cổ có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặt nền móng đầu tiên cho việc nghiên cứu khảo cổ về nền văn hóa mới ở An Giang và Nam Bộ, với tên gọi là “Văn hóa Óc Eo”

Nội dung cuốn sách: Cuốn sách là kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia “ Giá trị di sản văn hóa Óc Eo – An Giang trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phối hợp với Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang (UBND tỉnh An Giang) đồng tổ chức. Tập hợp nhiều bài viết của nhiều tác giả, nhưng được chia ra làm 3 chủ đề chính: 1/ Di sản văn hóa Óc Eo từ góc nhìn lịch sử; 2/ Một số bình diện văn hóa Óc Eo; 3/ Giá trị kinh tế - xã hội của di sản văn hóa Óc Eo.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Lê Hải Đăng - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2017 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Trình Năng Chung + TS...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 262
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5 x 24 cm Số trang: 556
- Cơ quan phát hành: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 948tr...
- Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 612tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh (Chủ biên) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 648tr - Năm xuất bản: 2017
Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Chủ biên) Nxb: Khoa học xã hội  Khổ sách: 16 x 24cm Số trang: 592tr Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Nam C.Kim - Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội - Nxb: Thế giới - Khổ sách:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2155356
Số người đang online: 9