Gia tộc Trung Túc Vương Lê Lai

 
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh
- Nxb: Thanh Hóa - 2017
- Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Số trang: 148 trang
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo là cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm lâu dài nhất, nhiều hy sinh gian khổ nhất của dân tộc ta tính từ đầu thế kỷ XV về trước.

Theo “Lam Sơn thực lục”, mục các công thần trận vong, trong mười năm kháng chiến gian khổ, nghĩa quân Lam Sơn đã hy sinh 46 dũng tướng, tiêu biểu có gia đình lê Lai, cả 5 anh em, cha con, bác cháu đều quên mình hy sinh vì nước. Sự hy sinh của Lê Lai không chỉ cứu Bình Định Vương Lê Lợi mà còn cứu cả nghĩa quân Lam Sơn khỏi bị tiêu diệt. Anh trai Lê Lai là Lên Lan, hai con trai là Lê Lư, Lê Lô đều hy sinh anh dũng khi đánh vây thành Nghệ An năm Ất Tỵ (1425). Người con trai út của Lê Lai là Lê Lâm theo cha và hai anh tham gia quân khởi nghĩa, lập được nhiều công lớn, năm Kỷ Hợi, Thuận Thiên thứ 3, làm tướng tiên phong đánh giặc Ai Lao, hy sinh ở động Hồng Di. Như thế là nhà Lê Lai, cả bốn cha con đều hy sinh vì nước.

Tiến tới kỷ niệm sáu trăm năm ngày khởi nghĩa Lam Sơn và 600 năm ngày mất của Trung Túc Vương Lê Lai, được sự giúp đỡ của dòng họ Lê Công thần xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách “Gia tộc Trung Túc vương Lê Lai” nhằm giới thiệu tới bạn đọc về tinh thần yêu nước, tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng của Lê Lai và các con ông trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh cũng như hậu duệ của ông sau này trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: C.B.Maybon - Nxb: Thế Giới - Khổ sách: 14,5x 20,5 - Số trang: 257 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 224 trang
- Tác giả: Hoàng Thúy Quỳnh - Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học, Mã số: 62220317 - Học viện Khoa học xã hội
-Tác giả: Mai Thùy Linh - Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học, Mã số: 60220317 - Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Liên
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Thanh Hóa - 2017 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 148 trang
- Tác giả: Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh - Nxb: Hồng Đức - 2015 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số trang: 136 trang
- Tác giả: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 - Khổ sách: 19x27 cm - Số trang: 726 trang
- Tác giả: Huyền Quang, Xuân Khôi, Đạt Chí - Nxb: Hồng Đức - 2015 - Khổ sách: 13 x 20,5cm - Số trang: 187tr
- Tác giả: Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án, người dịch: Trúc Khê - Nxb: Khoa học xã hội- 2016 - Khổ sách: 13 x 20,5cm - Số trang: 230 trang

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1104726
Số người đang online: 1