Early mainland southeast Asia: From first humans to Angkor (Đầu Đại lục Đông Nam Á: Từ con người đầu tiên đến Angkor)

Bìa mềm: 456 trang
Nhà xuất bản: River Books Press Dist AC (ngày 25 tháng 7 năm 2014)
Ngôn ngữ: tiếng Anh
ISBN-10: 6167339449
ISBN-13: 978-6167339443
Kích thước sản phẩm: 6,7 x 1,1 x 9,1 inch

 
Nội dung cuốn sách: tổng hợp các khám phá khảo cổ học mới nhất ở Đông Nam Á . Cùng với các cuộc khai quật của riêng mình ở Đông Bắc Thái Lan, Charles Higham đánh giá quan trọng về văn hóa của Thời đại đồ sắt đã làm nảy sinh những nền văn minh ban đầu ở Đông Nam Á. Cuốn sách này là tài khoản mới nhất của các nền văn hóa cổ đại của một khu vực rộng lớn và đa dạng về mặt địa lý và là một bản tóm lược độc đáo, cần thiết cho tất cả những ai quan tâm đến khu vực này.
Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2836842
Số người đang online: 2