Đội khảo cổ qua các trang ảnh

c giả: Hoàng Văn
Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Kích thước: 14,5x20,5 cm
Số trang: 141tr
Cuốn sách giới thiệu về quá trình thành lập, các cán bộ của Đội khảo cổ học và Viện khảo cổ học từ những ngày đầu mới thành lập thông qua các bài viết và các trang ảnh.
Đội khai quật khảo cổ được thành lập ngày 1/9/1959, thuộc biên chế của Bảo tàng Lịch sử. Sau có tên gọi là Đội khảo cổ. Người trực tiếp phụ trách Đội là ông Nguyễn Ngọc Bích. Đội trưởng là cụ Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử.
Năm 1963, 1964. Đội khảo cổ, bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách Mạng tách khỏi Vụ Bảo tồn Bảo tàng, thuộc quản lý của Bộ Văn hóa.
Đội Khảo cổ khi thành lập có 17 vị, kể cả người phụ trách - ông Nguyễn Ngọc Bích.
Đến 1965, Đội Khảo cổ học tách khỏi Vụ Bảo tồn bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa. Có con dấu riêng.
Tháng 5-1968, Đội Khảo cổ đổi tên thành Viện Khảo cổ học, GS. Phạm Huy Thông làm Viện trưởng.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

Tác giả: Đinh Khắc Thuân Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 24 cm Số trang: 703
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Tác giả: Vũ Văn Quân Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 888
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm Năm xuất bản: 2021 Số trang: 491          
Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...
Tác giả: Hoàng Quốc Hải Nhà xuất bản: Nxb Phụ nữ Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5x23,2 cm Số trang: 507tr  

Tạp chí

Phần 2: Khảo cổ học Tiền sử
Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, dày 100 trang. 
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa
Khổ 19x27cm, dày 100 trang bao gồm cả bìa.
Khổ 19x27cm, dày 100 trang cả bìa.
Rồng và hoa sen: bộ sưu tập gốm Việt Nam tại bảo tàng Birmingham

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6158532
Số người đang online: 11