Đồ thờ trong di tích của người Việt

- Tác giả: Trần lâm Biền
- Nxb: Thế giới - 2019
-  Khổ sách: 21 x 24cm
- Số trang: 183 tr
 
Đồ thờ là sản phẩm văn hóa hữu thể, chứa đựng những ước vọng truyền đời của tổ tiên, qua nó như qua thần linh để cầu nguồn hạnh phúc trần gian. Ở Việt Nam, đồ thờ mang vẻ đẹp tâm linh thánh thiện, phản ánh tâm thức của người nông dân trồng lúa nước. Thông qua đồ thờ, chúng ta có thể tìm về bản thể chân như thuộc vẻ đẹp của người xưa, để con người nhờ đó mà nâng cao thêm được tinh thần yêu nước, yêu quê hương xứ sở, yêu quý lẽ nhân bản, đồng thời có ý thức trọng được đẹp của cả đạo và đời.

Công trình này chủ yếu dừng lại trong không gian của người Kinh ở châu thổ Bắc Bộ và trong thời quân chủ chuyên chế bản địa (từ thế kỷ XI - XX), nhằm tạo nên được một mô hình (mang tính giả định) để trình bày một cách tạm coi là hệ thống, tạo điều kiện biết về đồ thờ của người Việt trên phương diện niên đại, mỹ thuật và ý nghĩa.

Nội dung chính của cuốn sách gồm 2 phần:
Phần 1: Một số vần đề liên quan đến đồ thờ: phần này tập trung về những sự kiện thuộc lịch sử và xã hội có khả năng chi phối tới văn hóa, đặc biệt là về đồ thờ. Trong đó đồ thờ của người Việt thường lệ thuộc vào các di tích liên quan, mà các di tích này bị lệ thuộc chặt chẽ vào thành phần cơ bản của dân tộc, đến các thần linh dân dã và các tôn giáo.
Phần 2: Đồ thờ trong kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của người Việt: phần này chia thành 2 phần nhỏ: Đồ thờ nhân dạng và những đồ thờ trong kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng cổ truyền.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (cb) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 948tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 804 tr
- Tác giả: Nguyễn Duy Chính (dịch và chú giải) - Nxb: Hà Nội - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 1079 tr
- Tác giả: Phạm Hoàng Quân - Nxb: Văn hóa - văn nghệ - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 209 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Thanh Niên- 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 475 tr
- Tác giả: Minh Đường - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2010 -  Khổ sách: 19 x 27 cm - Số trang: 362 tr
- Tác giả: Võ Sĩ Khải - Nxb: Khoa học xã hội-2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 307 tr
- Tác giả: Trần Thuận - Nxb: Tổng hợp TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 343 tr
- Tác giả: Phan Huy Lê - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16x24cm - Số trang: 1031tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4862985
Số người đang online: 4