Đô thị Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh khảo cổ học và bảo tồn di sản

 
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu
- Nxb: Thế Giới - 2017
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 250tr

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
Phần I: Khái quát về đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
1/ Khảo cổ học vùng đất Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:
- Thời kỳ Tiền sử
- Thời kỳ Lịch sử
- Những phát hiện khảo cổ học từ năm 2000 đến năm 2015
2/ Khái quát sự hình thành, phát triển đô thị Sài Gòn trong bối cảnh Nam Bộ
- Sự hình thành và đặc điểm đô thị ở Nam Bộ
- Quá trình phát triển đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn từ cuối thế kỷ XVIII đến nửa sau thế kỷ XX
- Những đặc trưng cơ bản của đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
 
Phần II: Khảo cổ học đô thị và bảo tồn di sản ở thành phố Hồ Chí Minh
1/ Một số khái niệm: Khảo cổ học đô thị, bảo tồn di sản văn hóa đô thị...
2/ Hệ thống di tích khảo cổ học đô thị, một số trường hợp điển hình
 
Phần III: Di sản văn hóa đô thị góp phần phát triển bền vững
1/ Những vấn đề đặt ra từ thực trạng bảo tồn di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh (2000-2016)
2/ Những giá trị của di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
3/ Quan điểm, công cụ và định hướng bảo tồn di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
4/ Di sản văn hóa sống cùng thành phố.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr
- Tác giả: Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 334 tr
- Tác giả: Lê Trung Hoa - Nxb: Khoa học xã hội - 2015 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 535 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thế Giới - 2016 -  Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa - Nxb: Thanh Niên - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 116 tr
- Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 263 tr
Tác giả: Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến Năm xuất bản: 2019 Số trang: 476
- Tác giả: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 - Khổ sách: 19x27 cm - Số trang: 726 trang  

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4264500
Số người đang online: 5