Đô thị Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh khảo cổ học và bảo tồn di sản

 
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu
- Nxb: Thế Giới - 2017
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 250tr

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
Phần I: Khái quát về đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
1/ Khảo cổ học vùng đất Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:
- Thời kỳ Tiền sử
- Thời kỳ Lịch sử
- Những phát hiện khảo cổ học từ năm 2000 đến năm 2015
2/ Khái quát sự hình thành, phát triển đô thị Sài Gòn trong bối cảnh Nam Bộ
- Sự hình thành và đặc điểm đô thị ở Nam Bộ
- Quá trình phát triển đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn từ cuối thế kỷ XVIII đến nửa sau thế kỷ XX
- Những đặc trưng cơ bản của đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
 
Phần II: Khảo cổ học đô thị và bảo tồn di sản ở thành phố Hồ Chí Minh
1/ Một số khái niệm: Khảo cổ học đô thị, bảo tồn di sản văn hóa đô thị...
2/ Hệ thống di tích khảo cổ học đô thị, một số trường hợp điển hình
 
Phần III: Di sản văn hóa đô thị góp phần phát triển bền vững
1/ Những vấn đề đặt ra từ thực trạng bảo tồn di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh (2000-2016)
2/ Những giá trị của di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
3/ Quan điểm, công cụ và định hướng bảo tồn di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
4/ Di sản văn hóa sống cùng thành phố.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: PGS.TS. Trình Năng Chung (chủ biên) - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội - 2020 - Số trang: 570 trang - Hình thức bìa: bìa cứng
- Tác giả: Đặng Việt Thủy, Giang Tuyết Minh - Nxb: Quân đội nhân dân - 2009 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 363 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Cương - Nxb: Văn hóa - Thông tin - 2006 -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 310 tr
- Tác giả: Đặng Phúc Tinh - Hoàng Lan - Nxb: Thế Giới -  Khổ sách: 14,5 x 20, 5 cm - Số trang: 238 tr
Sách Mộ cổ Nam Bộ của PGS. TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Hồ Tiến Duật - Nxb: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 441 tr
Bộ sách do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc tổ chức bản thảo, biên soạn nội dung...
- Tác giả: Ngô Văn Doanh - Nxb: Hội nhà văn - 2016 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 421 tr
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Nxb: Thế Giới - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 250 tr

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4329250
Số người đang online: 5