Đô thị Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh khảo cổ học và bảo tồn di sản

 
- Tác giả: Nguyễn Thị Hậu
- Nxb: Thế Giới - 2017
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 250tr

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
Phần I: Khái quát về đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
1/ Khảo cổ học vùng đất Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:
- Thời kỳ Tiền sử
- Thời kỳ Lịch sử
- Những phát hiện khảo cổ học từ năm 2000 đến năm 2015
2/ Khái quát sự hình thành, phát triển đô thị Sài Gòn trong bối cảnh Nam Bộ
- Sự hình thành và đặc điểm đô thị ở Nam Bộ
- Quá trình phát triển đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn từ cuối thế kỷ XVIII đến nửa sau thế kỷ XX
- Những đặc trưng cơ bản của đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
 
Phần II: Khảo cổ học đô thị và bảo tồn di sản ở thành phố Hồ Chí Minh
1/ Một số khái niệm: Khảo cổ học đô thị, bảo tồn di sản văn hóa đô thị...
2/ Hệ thống di tích khảo cổ học đô thị, một số trường hợp điển hình
 
Phần III: Di sản văn hóa đô thị góp phần phát triển bền vững
1/ Những vấn đề đặt ra từ thực trạng bảo tồn di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh (2000-2016)
2/ Những giá trị của di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
3/ Quan điểm, công cụ và định hướng bảo tồn di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
4/ Di sản văn hóa sống cùng thành phố.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Trường dịch - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 200 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng - Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 338 tr
- Tác giả: Bùi Chí Hoàng , Trần Việt Phường, Nguyễn Quốc Mạnh - Nxb: Cần Thơ - 2019 -  Khổ sách: 17 x 24 cm - Số trang: 196 tr
- Tác giả: Hà Văn Thùy - Nxb: Hồng Đức - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ân - Nxb: Đồng Nai - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 497 tr
- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng) - Nxb: Đà Nẵng - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Đỗ Thị Thùy Lan - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 482 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đại học Quốc gia - TP.HCM -  Khổ sách: 20 x 28 cm - Số trang: 968 tr
- Tác giả: PGS.TS.Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 27 x 30 cm - Số trang: 571 tr  

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4487339
Số người đang online: 6