Đồ gốm Văn hóa Phùng Nguyên

- Tác giả: Bùi do_gom_phung_nguyen.jpgThị Thu Phương

- Nxb: Chính trị Quốc gia

- Số trang: 310tr

- Khổ sách: 14,5 x 20,5cm

Cuốn sách Đồ gốm Văn hóa Phùng Nguyên là kết quả trực tiếp từ việc thực hiện đề tài luận văn Thạch sĩ trước đây (năm 2005) và luận án Tiến sĩ (năm 2012) của Tác giả đồng thời là kết quả của sự kế thừa, bổ sung và nâng cao kết quả nghiên cứu của những người đi trước.
Cuốn sách nghiên cứu về các đặc trưng cơ bản của đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên qua chất liệu, loại hình, hoa văn và kỹ thuật, nghiên cứu ba giai đoạn phát triển đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên (giai đoạn sớm, giai đoạn điển hình, giai đoạn muộn) và đặc trưng đồ gốm của hai loại hình hay hai nhóm di tích (nhóm di tích vùng trung du - đồng bằng và nhóm di tích vùng đồng bằng duyên hải, bước đầu tìm hiểu giá trị biểu hiện hay phản ánh của đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên qua loại hình và hoa văn đồ gốm, xác định vị trí của gốm văn hóa Phùng Nguyên  trong hệ thống gốm văn hóa tiền sử Việt Nam. Cuốn sách bước đầu lý giải nguồn gốc bản địa và con đường phát triển văn hóa Việt cổ (từ hoa văn gốm các văn hóa tiền Đông Sơn đến hoa văn đồ đồng Đông Sơn), làm rõ hơn một giai đoạn khởi đầu của văn hóa và văn minh Việt Nam.
Nội dung gồm 4 chương:
1/ Khái quát về văn hóa Phùng Nguyên và quá trình phát hiện, nghiên cứu đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên.
2/ Đặc trưng đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên
3/ Đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên với nhận thức giai đoạn, tính địa phương và giá trị biểu hiện.
4/ Đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên trong hệ thống gốm tiền sử Miền Bắc Việt Nam.
Xin trân trọng giới thiệu!

Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3595184
Số người đang online: 12