Đồ gốm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam

- Tác giả: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy
- Nxb: Văn hóa - Thông tin – 2006
- Khổ sách: 14,5x 20,5cm
- Số trang: 207 trang + phụ lục ảnh
 
Nội dung cuốn sách: Cuốn sách viết về đồ gốm trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, bao gồm các chương:
Chương 1: Đại quan về đồ đốm và đồ gốm dùng trong ẩm thực: Trong chương này tác giả định nghĩa đồ gốm là gì, đồ gốm ra đời từ khi nào, đồ gốm được chế tạo bằng gì, làm như thế nào, ai làm ra và đồ gốm để làm gì.
2/ Diễn trình lịch sử đồ gốm và đồ gốm dùng trong ẩm thực Việt Nam - Hà Nội: Nêu một số vấn đề như gốm thời tiền sử và sơ sử, các làng gốm và địa điểm sản xuất gốm 10 thế kỷ đầu công nguyên và văn hóa ẩm thực, các làng gốm từ thế kỷ 11 - 14 với văn hóa ẩm thực, các làng gốm thế kỷ 15 - đầu thế kỷ 20.
Chương  3: Bản sắc và tính trường tồn của gốm sứ - văn hóa ẩm thực Việt Nam.
Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2831226
Số người đang online: 4