Đình làng Việt (châu thổ Bắc bộ)

- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền
- Nxb: Khoa học xã hội - 2017
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 179 tr
 
Đình làng, một kiến trúc truyền thống thân thương của người Việt, ngay từ khi ra đời, đình làng đã là một mảng tâm hồn của dân tộc, gắn kết chặt chẽ với những “thác ghềnh” lịch sử của thôn xã và dân tộc. Đương nhiên, trong quá trình tồn tại, nó đã phản ánh trung thành bước đi văn hóa và nhu cầu sử dụng của tổ tiên ta, mặt nào đó cũng cho thấy mối giao lưu với kiến trúc của dân tộc khác.
Nội dung cuốn sách nêu đầy đủ quá trình hình thành, phát triển diễn biến trong lịch sử của kiến trúc đình làng vùng châu thổ Bắc bộ.

Cuốn sách gồm các chương sau:
Chương 1: Khái quát về sự hình thành và phát triển của Đình làng Việt Nam
Chương 2: Nghệ thuật kiến trúc đình làng: chương này nêu các vấn đề như không gian kiến trúc, mặt bằng của ngôi đình làng, cấu trúc bộ khung của đình làng.
Chương 3. Chạm khắc ở đình làng: kỹ thuật chạm khắc, các đề tài chạm khắc và các vấn đề liên quan như về lễ hội đình làng
Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc và các nhà nghiên cứu!
 
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Hồng Liên - Nxb: Hà Nội - 2008 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 217 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 658...
- Tác giả: Thanh Lê - Nxb: Hà Nội - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19 cm - Số trang: 198 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4100685
Số người đang online: 6