Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt (vùng châu thổ sông Hồng)

- Tác giả: Trần Lâm Biền
- Nxb: Hồng Đức - 2017
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 298 tr

Nghiên cứu về “kiến trúc cổ truyền Việt Nam” cũng là tìm về một mạch nguồn bản sắc dân tộc, qua đó phần nào cũng phản ánh được tính chất xuyên suốt, đa dạng trong thống nhất của lịch sử và văn hóa Việt Nam.
Cội nguồn của kiến trúc Việt Nam bắt nguồn từ thời Tiền sử và Sơ sử, cách đây hàng chục ngàn năm. Tới thời Đông Sơn (niên đại từ thế kỷ VII trước công nguyên đến thế kỷ  thứ I sau công nguyên) người Việt khẳng định mình bằng các quốc gia sơ khai Văn Lang, Âu Lạc, được biểu hiện qua nền nông nghiệp trồng lúa nước.
Mười thế kỷ Bắc thuộc, trong cơn lốc giằng xé giữa đồng hóa triệt để và chống đồng hóa mãnh liệt ở mạch nối thượng tầng, dường như kiến trúc Việt đã tiếp thu có chọn lọc nhiều yếu tố Hán, song ở mạch chìm dân dã, sức sống của truyền thống vẫn tồn tại. Chỉ đến kỷ nguyên tự chủ, kiến trúc Việt Nam mới thực sự khởi sắc phong phú về thể loại, đa dạng dần về đối tượng vì đã hợp nguồn biết bao sắc thái của các tộc người anh em cùng sống trên mảnh đất này.
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến kiến trúc truyền thống Việt. Chương này đề cập để chủ nhân sáng tạo và sử dụng, các kiểu nhà dân gian liên quan đến kiến trúc của người Việt, vài nét về lịch sử xã hội liên quan đến kiến trúc.
Chương 2: Bước đi của kiến trúc ở vùng châu thổ.
Trong chương đề cập đến diễn biến loại hình di tích kiến trúc hiện còn qua các thời; sự phân bố của di tích kiến trúc hiện còn qua các thời; niên đại của các di tích kiến trúc hiện còn qua các thời; sự phát triển của các loại hình di tích qua các thời.
Chương 3: Tổ chức không gian, kết cấu và chạm khắc trên kiến trúc qua các thời.
Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giêng, Hà Thị Sương - Nxb: TP.HCM - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 254 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán nôm - Năm xuất bản: 2019 - Số trang: 737  
Viện Khảo cổ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ Viện Khảo cổ học cùng toàn thể quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu tới dự buổi Tọa đàm khoa học: "...
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Trịnh Sinh - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 259 tr + 151tr phụ lục (bản ảnh và bản vẽ)
- Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko - Nxb: Khoa học xã hội - 2016 -  Khổ sách: 14 x 26 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4149875
Số người đang online: 10