Địa bạ cổ Hà Nội huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận (tập 1)

Cuốn sách Địa bạ cổ Hà Nội huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận (tập 1) do Gs. Phan Huy Lê (chủ biên) - Nxb: Hà Nội, 2010, 959 trang.
Địa bạ là văn bản chính thức ghi chép về địa giới hành chính, diện tích và loại hình sở hữu của các loại ruộng đất của các làng, xã, được chính quyền đo đạc và xác nhận. Nó không chỉ cung cấp những thông tin đáng tin cậy về ruộng đất, tình hình sở hữu ruộng đất, nhân khẩu, thống kê các dòng họ, bộ máy hành chính quản lý cấp cơ sở: làng, ấp, phường, trại đến xã, tổng.

Địa giới hành chính của Hà Nội có sự thay đổi lớn qua các thời kỳ lịch sử. Đến thế kỷ XIX, tỉnh Hà Nội có phạm vi hành chính rất rộng và khối lượng địa bạ cũng rất nhiều. Chỉ tính riêng tỉnh thành Hà Nội (tức đất Kinh thành Thăng Long xưa bao gồm hai huyện Thọ xương, Vĩnh Thuận) số địa bạ hết sức phong phú.

Tập 1 của cuốn sách sẽ cung cấp những bản dịch, những bảng thống kê chi tiết, những con số cụ thể và những phân tích, đánh giá xác đáng về tình hình ruộng đất và quan hệ sở hữu ruộng đất tại các thôn, phường, trại.
Tập 2 của cuốn sách sẽ đưa ra những nghiên cứu chuyên đề như: Chế độ sở hữu ruộng đất và cơ cấu đô thị Hà Nội nửa đầu thế kỷ XIX; Hệ thống đơn vị hành chính và tổ chức quản lý Hà Nội; Cảnh quan và di tích lịch sử văn hóa Hà Nôi; Dấu tích thành lũy Thăng Long - Hà Nội sẽ được giới thiệu sau.
 
Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2793353
Số người đang online: 8