Di tích Núi và Đền Đồng Cổ

- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
- Nxb: Thanh Hóa – 2009
- Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Số trang: 104 tr

 
Cuốn sách giới thiệu về di tích núi và đền Đồng Cổ làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những danh thắng của xứ Thanh.
Năm 2007 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức khai quật khảo cổ học một số địa điểm ở núi và đền Đồng Cổ để làm cơ sở khoa học phục vụ cho việc lập dự án bảo tồn tôn tạo di tích, đồng thời sưu tầm, khảo sát và phục dựng nghi lễ của Đền Đồng Cổ. Cuốn sách nêu kết quả của cuộc khai quật.
Cuốn sách gồm các phần: 1/ Một vùng thắng tích Đan Nê: giới thiệu cảnh quan danh thắng làng Đan Nê. 2/ Lịch sử thờ thần Đồng Cổ; 3/ Đền Đồng Cổ - qua khai quật khảo cổ học; 4/ Bài trí đồ thờ; 5/ Nghi thức lễ tế.
 Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Hồ Xuân Em và Hồ Anh Tuấn - Nxb: Đà Nẵng -  Khổ sách: 22 x 30cm - Số trang: 199tr - Năm xuất bản: 1999
- Tác giả: Brian M.fagan - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 296tr - Năm xuất bản: 2003
- Tác giả: Rossemarie burgh Richard cowendish. Dịch: Phong Đảo - Nxb: Mỹ Thuật -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 239tr - Năm xuất bản: 2004
- Tác giả: Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh - Nxb: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 260tr - Năm xuất bản: 2004
- Tác giả: Nguyễn Đình Chiến - Nxb: Thanh Niên -  Khổ sách: 24 x26cm - Số trang: 185tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: TS. Lê Anh Vũ (Viện phát triển bền vững vùng) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 334tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: TS. Đào Hoàng Tuấn, TS. Trần Thị Tuyết - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 286tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: PGS.TS Lê Hải Đăng, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga (Viện Thông tin Khoa học xã hội) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2388763
Số người đang online: 10