Di tích Núi và Đền Đồng Cổ

- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
- Nxb: Thanh Hóa – 2009
- Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Số trang: 104 tr

 
Cuốn sách giới thiệu về di tích núi và đền Đồng Cổ làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những danh thắng của xứ Thanh.
Năm 2007 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức khai quật khảo cổ học một số địa điểm ở núi và đền Đồng Cổ để làm cơ sở khoa học phục vụ cho việc lập dự án bảo tồn tôn tạo di tích, đồng thời sưu tầm, khảo sát và phục dựng nghi lễ của Đền Đồng Cổ. Cuốn sách nêu kết quả của cuộc khai quật.
Cuốn sách gồm các phần: 1/ Một vùng thắng tích Đan Nê: giới thiệu cảnh quan danh thắng làng Đan Nê. 2/ Lịch sử thờ thần Đồng Cổ; 3/ Đền Đồng Cổ - qua khai quật khảo cổ học; 4/ Bài trí đồ thờ; 5/ Nghi thức lễ tế.
 Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2872337
Số người đang online: 11