Di tích Núi và Đền Đồng Cổ

- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
- Nxb: Thanh Hóa – 2009
- Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Số trang: 104 tr

 
Cuốn sách giới thiệu về di tích núi và đền Đồng Cổ làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những danh thắng của xứ Thanh.
Năm 2007 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức khai quật khảo cổ học một số địa điểm ở núi và đền Đồng Cổ để làm cơ sở khoa học phục vụ cho việc lập dự án bảo tồn tôn tạo di tích, đồng thời sưu tầm, khảo sát và phục dựng nghi lễ của Đền Đồng Cổ. Cuốn sách nêu kết quả của cuộc khai quật.
Cuốn sách gồm các phần: 1/ Một vùng thắng tích Đan Nê: giới thiệu cảnh quan danh thắng làng Đan Nê. 2/ Lịch sử thờ thần Đồng Cổ; 3/ Đền Đồng Cổ - qua khai quật khảo cổ học; 4/ Bài trí đồ thờ; 5/ Nghi thức lễ tế.
 Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Nxb: Khoa học xã hội - 2018 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 718 trang
- Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Nam (Chủ biên) - Nxb: Hồng Đức - 2018 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 303 trang
- Tác giả: Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang và nhiều tác giả khác. - Nxb: Hồng Đức - 2016 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 255 trang
- Tác giả: Phạm Hy Tùng - Nxb: Văn hóa Sài Gòn – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 384 trang
- Tác giả: Lê Trí Dũng - Nxb: Đồng Nai – 2011 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 118 trang
- Tác giả: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy - Nxb: Văn hóa - Thông tin – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 207 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Nxb: Thanh Hóa – 2009 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số...
- Tác giả: Nguyễn Anh Huy - Nxb: Hà Nội – 2013 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 509 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 1099 tr

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1646416
Số người đang online: 8