Di tích Núi và Đền Đồng Cổ

- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
- Nxb: Thanh Hóa – 2009
- Khổ sách: 14,5 x 20,5cm
- Số trang: 104 tr

 
Cuốn sách giới thiệu về di tích núi và đền Đồng Cổ làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những danh thắng của xứ Thanh.
Năm 2007 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức khai quật khảo cổ học một số địa điểm ở núi và đền Đồng Cổ để làm cơ sở khoa học phục vụ cho việc lập dự án bảo tồn tôn tạo di tích, đồng thời sưu tầm, khảo sát và phục dựng nghi lễ của Đền Đồng Cổ. Cuốn sách nêu kết quả của cuộc khai quật.
Cuốn sách gồm các phần: 1/ Một vùng thắng tích Đan Nê: giới thiệu cảnh quan danh thắng làng Đan Nê. 2/ Lịch sử thờ thần Đồng Cổ; 3/ Đền Đồng Cổ - qua khai quật khảo cổ học; 4/ Bài trí đồ thờ; 5/ Nghi thức lễ tế.
 Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy - Nxb: Văn hóa - Thông tin – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 207 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Nxb: Thanh Hóa – 2009 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số...
- Tác giả: Nguyễn Anh Huy - Nxb: Hà Nội – 2013 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 509 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 1099 tr
- Tác giả: Phan Ngọc Khuê - Nxb: Hà Nội – 2015 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 571 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 815 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 807 tr
- Tác giả: Vũ Khiêu - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 775 tr
- Tác giả: Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên) - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 279 tr

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1486682
Số người đang online: 10