Di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo trên đất An Giang

- Tác giả: Phạm Đức Mạnh
- Nxb: Đại học Quốc gia - TP.HCM
-  Khổ sách: 20 x 28 cm
- Số trang: 968 tr
 
Cuốn sách chuyên khảo: “Di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo trên đất An Giang” do PGS.TS Phạm Đức Mạnh (Trưởng Bộ môn Khảo cổ học - Khoa Lịch sử; nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa, Trưởng Bộ môn Bảo tàng học và Di sản, Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) làm chủ biên. Đây vốn là đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm của Đại học Quốc gia với tên đề tài là “Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở An Giang” do tác giả làm chủ nhiệm, đã được nghiệm thu xuất sắc năm 2008.
Công trình nghiên cứu khoa học này đã vinh dự nhận Giải thưởng Trần Văn Giàu lần IV - năm 2009 về Lịch sử. Nay công trình được sửa chữa để xuất bản thành sách chuyên khảo.
Về bố cục, ngoài phần mở đầu và phụ lục bản ảnh, sơ đồ, bản đồ..., ở Chính văn, chuyên khảo có 6 phần:
Phần thứ nhất: An Giang - nền cảnh môi trường sinh thái và nhân văn
Phần thứ hai: Giản sử về vương quốc Phù Nam và lược sử nghiên cứu văn hóa vật thể trên đất An Giang
Chương I: Giản sử về vương quốc Phù Nam
Chương II: Lược sử nghiên cứu văn hóa vật thể ở An Giang
Phần thứ ba: Di tích văn hóa cổ ở An Giang
Chương I: Các địa điểm chứa cổ tích thời Tiền sử ở An Giang
Chương II: Các địa điểm chứa cổ tích thời Cổ sử ở An Giang
Phần thứ tư: Sưu tập văn hóa tiêu biểu thời Tiền sử và Cổ sử ở An Giang
Chương I: Di vật văn hóa thời Tiền sử ở An Giang
Chương II: Di vật văn hóa thời Cổ sử ở An Giang
Phần thứ năm: Diễn trình lịch sử văn hóa cơ bản ở An Giang trong nền cảnh Nam Bộ (Việt Nam) và rộng hơn.
Phần thứ sáu: Xã hội thời Tiền sử và Cổ sử ở An Giang và Nam Bộ - cuộc sống và con người.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Trường dịch - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 200 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng - Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 338 tr
- Tác giả: Bùi Chí Hoàng , Trần Việt Phường, Nguyễn Quốc Mạnh - Nxb: Cần Thơ - 2019 -  Khổ sách: 17 x 24 cm - Số trang: 196 tr
- Tác giả: Hà Văn Thùy - Nxb: Hồng Đức - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ân - Nxb: Đồng Nai - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 497 tr
- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng) - Nxb: Đà Nẵng - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Đỗ Thị Thùy Lan - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 482 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đại học Quốc gia - TP.HCM -  Khổ sách: 20 x 28 cm - Số trang: 968 tr
- Tác giả: PGS.TS.Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 27 x 30 cm - Số trang: 571 tr  

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4487335
Số người đang online: 6