Di tích Khảo cổ học Cát Tiên nhận diện và phát huy giá trị

- Tác giả: Đặng Văn Thắng
- Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM - 2019
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 338 tr
 
Di tích khảo cổ học Cát Tiên (Lâm Đồng được phát hiện từ năm 1985. Cho đến nay đã trải qua nhiều đợt khai quật và nghiên cứu cùng với khối lượng kiến trúc và hiện vật cung cấp nhiều thông tin quan trọng về khảo cổ, lịch sử, văn hóa. Quần thể di tích năm trải dài theo thung lũng hẹp dọc sông Đồng Nai, nay thuộc địa giới hành chính các xã: Quảng Ngãi, Đức Phổ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Năm 2014, Di tích đã được xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014).
Nghiên cứu về Di tích khảo cổ học Cát Tiên đã có một số công trình nghiên cứu của các nhà khảo cổ học như Luận án của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông “Khu di tích Cát Tiên (Lâm Đồng) hay cuốn sách Di tích Cát Tiên Lâm Đồng - Lịch sử và văn hóa của TS. Lê Đình Phụng được xuất bản năm 2006. Hai hội thảo về di tích được tổ chức năm 2001 và 2008 ở Đà Lạt cùng với nhiều bài viết đăng trên các tạp chí chuyên nghành.
Và Cuốn sách viết về di tích lần này được phát triển từ đề tài cấp Tỉnh của tỉnh Lâm Đồng năm 2015 đến 2017, nhằm nghiên cứu nhận diện tổng thể các giá trị của di tích, đề ra các giải pháp kỹ thuật bảo tồn di tích, phục chế, số hóa, tái hiện lại một số lễ hội phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch và xây dựng định hướng các giải pháp phát huy giá trị di tích.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Trường dịch - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 200 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng - Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 338 tr
- Tác giả: Bùi Chí Hoàng , Trần Việt Phường, Nguyễn Quốc Mạnh - Nxb: Cần Thơ - 2019 -  Khổ sách: 17 x 24 cm - Số trang: 196 tr
- Tác giả: Hà Văn Thùy - Nxb: Hồng Đức - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ân - Nxb: Đồng Nai - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 497 tr
- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng) - Nxb: Đà Nẵng - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Đỗ Thị Thùy Lan - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 482 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đại học Quốc gia - TP.HCM -  Khổ sách: 20 x 28 cm - Số trang: 968 tr
- Tác giả: PGS.TS.Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 27 x 30 cm - Số trang: 571 tr  

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4487352
Số người đang online: 4