Đế quốc An Nam và người dân An Nam: Tổng quan về địa lý, sản vật, kỹ nghệ, phong tục và tập quán An Nam

- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng)
- Nxb: Đà Nẵng - 2020
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 344 tr
 
Cuốn sách Đế quốc An Nam và người dân An Nam: Tổng quan về địa lý, sản vật, kỹ nghệ, phong tục và tập quán An Nam (được dịch Tiếng Việt) được xuất bản lần đầu năm 1889. Đây là tác phầm thuộc về công chúng, theo như tác giả thì công trình này vốn không phải của một người, vì chỉ cần đọc nó sẽ nhận ra đó là bản tóm tắt các quan sát chính xác được theo dõi trong nhiều năm và trên các địa điểm khác nhau của đế quốc An Nam, bởi những con người thành tín, sống hòa nhập với người An Nam và do đó, được đánh giá cao và mô tả chính xác các sự việc về đời sống dân chúng. Tác giả cũng cho rằng tài liệu này lấy cơ sở dữ liệu từ các nhà truyền giáo Pháp nửa đầu thế kỷ XIX.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần 1: Tổng quan về địa lý, sản vật, kỹ nghệ, phong tục và tập quán vương quốc An Nam. Phần này gồm 5 chương giới thiệu về địa lý chung, tổng quan về các phân chia tự nhiên lớn: đất đai, khí hậu, sản vật...; Vấn đề nhân chủng học, kiến thức, kỹ nghệ, hoạt động tiêu khiển và kết luận.
Phần 2 gồm 7 chương đề cập đến các vấn đề như: Người An Nam, Người Đàng Ngoài và người Đàng Trong, Dòng Me Koong, Baron- Ký sự tuyệt vời về Đàng Ngoài (1685); Sài Gòn trước khi Pháp chiếm đóng; Than đá ở Bắc Kỳ; Thuế khóa, Dân số và Tài chính của An Nam và Binh luật thuộc bộ luật An Nam.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Trường dịch - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 200 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng - Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 338 tr
- Tác giả: Bùi Chí Hoàng , Trần Việt Phường, Nguyễn Quốc Mạnh - Nxb: Cần Thơ - 2019 -  Khổ sách: 17 x 24 cm - Số trang: 196 tr
- Tác giả: Hà Văn Thùy - Nxb: Hồng Đức - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ân - Nxb: Đồng Nai - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 497 tr
- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng) - Nxb: Đà Nẵng - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Đỗ Thị Thùy Lan - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 482 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đại học Quốc gia - TP.HCM -  Khổ sách: 20 x 28 cm - Số trang: 968 tr
- Tác giả: PGS.TS.Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 27 x 30 cm - Số trang: 571 tr  

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4487385
Số người đang online: 7