Đế quốc An Nam và người dân An Nam: Tổng quan về địa lý, sản vật, kỹ nghệ, phong tục và tập quán An Nam

- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng)
- Nxb: Đà Nẵng - 2020
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 344 tr
 
Cuốn sách Đế quốc An Nam và người dân An Nam: Tổng quan về địa lý, sản vật, kỹ nghệ, phong tục và tập quán An Nam (được dịch Tiếng Việt) được xuất bản lần đầu năm 1889. Đây là tác phầm thuộc về công chúng, theo như tác giả thì công trình này vốn không phải của một người, vì chỉ cần đọc nó sẽ nhận ra đó là bản tóm tắt các quan sát chính xác được theo dõi trong nhiều năm và trên các địa điểm khác nhau của đế quốc An Nam, bởi những con người thành tín, sống hòa nhập với người An Nam và do đó, được đánh giá cao và mô tả chính xác các sự việc về đời sống dân chúng. Tác giả cũng cho rằng tài liệu này lấy cơ sở dữ liệu từ các nhà truyền giáo Pháp nửa đầu thế kỷ XIX.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần 1: Tổng quan về địa lý, sản vật, kỹ nghệ, phong tục và tập quán vương quốc An Nam. Phần này gồm 5 chương giới thiệu về địa lý chung, tổng quan về các phân chia tự nhiên lớn: đất đai, khí hậu, sản vật...; Vấn đề nhân chủng học, kiến thức, kỹ nghệ, hoạt động tiêu khiển và kết luận.
Phần 2 gồm 7 chương đề cập đến các vấn đề như: Người An Nam, Người Đàng Ngoài và người Đàng Trong, Dòng Me Koong, Baron- Ký sự tuyệt vời về Đàng Ngoài (1685); Sài Gòn trước khi Pháp chiếm đóng; Than đá ở Bắc Kỳ; Thuế khóa, Dân số và Tài chính của An Nam và Binh luật thuộc bộ luật An Nam.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...
Tác giả: Hoàng Quốc Hải Nhà xuất bản: Nxb Phụ nữ Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5x23,2 cm Số trang: 507tr  
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 263tr
Nhà xuất bản: Nxb KHXH Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 15,5x23 cm Số trang: 299tr
Tác giả: Hoàng Văn Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: 141tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 872

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6003128
Số người đang online: 14