Đất và người Nam Bộ

- Tác giả: Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnhdat_va_nguoi_nam_bo.jpg
- Nxb: Trẻ - 2015
- Khổ sách: 15,5 x 23cm
- Số trang: 365 trang
 
Nội dung cuốn sách: Ca Văn Thỉnh (1902 – 1987) là học giả hiện đại đi tiên phong trong việc nghiên cứu văn hóa truyền thống Nam bộ, để lại những kết quả và thành tựu quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đối với các nhà nghiên cứu đi sau trong các lĩnh vực văn học, nho học, sử học, Nam bộ thế kỷ XVIII – XIX. Mục tiêu nghiên cứu của ông là khẳng định giá trị, bản sắc văn hóa cũng như cổ học Nam bộ, bác bỏ những luận điểm sai trái của học giả trong và ngoài nước về con người, lịch sử, văn chương, giáo dục Nam bộ.

Về mặt sử học, Ca Văn Thỉnh chứng minh rằng Nam bộ là đất có lịch sử lâu đời, do người Việt khai khẩn và tạo dựng nên bằng con đường hòa bình, ông kêu gọi người Nam bộ hãy tìm hiểu, giữ gìn và yêu quý các di tích, lịch sử, văn hóa của mình. Về mặt văn học, ông cho thấy Nam bộ rõ ràng có một nền văn học quy mô tổ chức hẳn hỏi, với những tác phẩm tiêu biểu cho thần “ngay thảo”, “hào khí Đồng Nai”. Về mặt nho học, ông khẳng định đất Nam bộ có một nền giáo dục vững chắc, lâu đời với đặc điểm “điểm yếu, thiết thiệt”, “tập nghĩa”, “dưỡng khí”, đề cao đạo nghĩa danh tiết, và con người Nam bộ là những người “có văn hóa”, “biết đạo nghĩa”.
Cuốn sách là tập hợp những công trình, tác phẩm của ông để lại cho thế hệ ngày nay. Bao gồm các phần sau: 1/ Đền Đế Thiên đối với tiền nhơn ta; 2/ Minh bột di ngư một quyển sách, hai thi xã; 3/Lễ kỷ niệm cụ Nguyễn Đình Chiểu – tác giả Lục Vân Tiên; 4/ Khổng học ở đất Đồng Nai; 5/ Nguyễn Văn Thoại với sự đào Thoại Hà và kinh Vĩnh Tế; 6/ Tiểu sử Nguyễn Văn Thoại (Thụy) (1761 – 1829); 7/ Đất và người Nam bộ; 8/ Mạc thị gia phả và trận Rạch Gầm – Xoài Mút; 9/ Ý nghĩa về văn học sử Nam bộ và mối quan hệ Bắc Nam; 10/ Hào khí Đồng Nai.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Thơ Đình Chuyên ngành: Khảo cổ học Mã số: 60220317  
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - 2016 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 697 trang
- Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Dũng - Nxb: Khoa học xã hội - 2015 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 615 trang
- Tác giả: Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh - Nxb: Trẻ - 2015 - Khổ sách: 15,5 x 23cm - Số trang: 365 trang
- Tác giả: Vũ Hữu San - Nxb: Phụ Nữ - 2017 - Khổ sách: 15,5 x 23,5cm - Số trang: 626 trang
- Tác giả: Ngô Văn Lệ - Nxb: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 664 trang
- Tác giả: Võ Văn Thành - Nxb: Trẻ - 2013 - Khổ sách: 14 x 20cm - Số trang: 185 trang
​- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Nxb: Giáo Dục Việt Nam - Khổ: 16 x 24cm - Số trang: 326 trang
- Tác giả: Đinh Khắc Thuân - Nxb: Khoa học xã hội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 855 trang

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1253134
Số người đang online: 8