Đại cương Lịch sử Mỹ học Trung Quốc

- Tác giả: Diệp Lang
- Nxb: Thế Giới - 2014
-  Khổ sách: 16 x 24 cm
- Số trang: 998 tr
 
Lịch sử văn học nghệ thuật Trung Quốc có nhiều thành tựu, nhưng có lẽ dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm từ thời kỳ Tiên Tần cho đến thời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh Thanh là lịch sử đã để lại nhiều trước tác và học thuật. Đây là sách dịch từ nguyên bản sách Trung Quốc “Trung Quốc Mỹ học sử đại cương” của Diệp Lang, Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải, phát hành năm 1985, gồm 663 trang với 480.000 chữ. Sách chia làm 4 thiên.
 Thiên thứ nhất: Mở đầu của mỹ học cổ điển Trung Quốc, gồm 8 chương: Từ mỹ học của Lão tử, mỹ học của Khổng Tử, (...) đến mỹ học đời Hán
Thiên thứ hai: đi sâu nghiên cứu mỹ học cổ điển Trung Hoa, gồm 10 chương, từ Ngụy - Tấn - Nam Bắc triều đến mỹ học thời Minh Thanh.
Thiên thứ ba tổng kết mỹ học cổ điển Trung Quốc gồm bốn chương, từ hệ thống mỹ học của Vương Phu Chi đến Lưu Hy Tái
Thiên thứ tư nghiên cứu mỹ học cận đại Trung Quốc gồm ba chương từ mỹ học của Lương Khải Siêu đến mỹ học của Lỗ Tấn.
Bốn thiên với 25 chương, cuốn sách Đại cương Lịch sử Mỹ học Trung Quốc
Có nhiều nội dung phong phú, đề cập, phân tích một cách sâu sắc tinh hoa của mỹ học Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử với nhiều tác gia kiệt xuất, những nhân vật lịch sử, văn hóa tiêu biểu có ảnh hưởng không chỉ đối với lịch sử văn hóa Trung Quốc mà còn ảnh hưởng lớn đến lịch sử và văn hóa của nhân loại.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x 24 cm Số trang: 395
Nhà xuất bản: Nxb Đại học sư phạm Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 390tr
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nhà xuất bản: Tỉnh ủy Hà Giang Năm xuất bản: 2020 Kích thước: 24cm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín Nhà xuất bản: Nxb Kim Đồng Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: ...
Tác giả: Hoàng Quốc Hải Nhà xuất bản: Nxb Phụ nữ Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5x23,2 cm Số trang: 507tr  
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 16x24 cm Số trang: 263tr
Nhà xuất bản: Nxb KHXH Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 15,5x23 cm Số trang: 299tr
Tác giả: Hoàng Văn Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Năm xuất bản: 2021 Kích thước: 14,5x20,5 cm Số trang: 141tr
- Tác giả: Vũ Văn Quân - Nhà xuất bản: Hà Nội - Năm xuất bản: 2019 - Kích thước: 16x24 cm - Số trang: 872

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+8424 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 6003088
Số người đang online: 14