Đặc khảo về Phan Thanh Giản

- Tác giả: Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang và nhiều tác giả khác.
- Nxb: Hồng Đức - 2016
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 255 trang


Tạp chí Xưa và Nay đã phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản số đặc khảo “Đặc khảo về Phan Thanh Giản” với mục đích ghi nhận lại những đóng góp, dấu ấn một thời hoạt động sôi nổi của một số sinh viên, trí thức Sài Gòn; đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà khoa học đang quan tâm nghiên cứu về lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Nội dung cuốn sách viết về con người, cuộc đời hoạt động của Phan Thanh Giản với nhiều bài viết khác nhau của các tác giả khác nhau.
1/ Phan Thanh Giản đi sứ ở Paris; 2/ Phan Thanh Giản dưới mắt người Pháp qua vài tài liệu; 3/Một nghi vấn về tập Tây Phù Nhật ký; 4/ Kinh lược đại thần Phan Thanh Giản với sự chiếm cứ ba tỉnh miền Tây; 5/ Chung quanh cái chết và trách nhiệm của Phan Thanh Giản trước các biến cố của Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX; 6/ Cuộc đời Phan Thanh Giản; 7/ Cuộc đời hoạt động của Phan Thanh Giản; 8/ Nhân cuộc du xuân may gặp kho tàng quý giá về cụ Phan Thanh Giản; 9/ Thái độ của triều đình Huế đối với Phan Thanh Giản từ vua Tự Đức đến vua Đồng Khánh. Và một số các tác phẩm được dịch.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2831182
Số người đang online: 8