Đặc khảo về Phan Thanh Giản

- Tác giả: Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang và nhiều tác giả khác.
- Nxb: Hồng Đức - 2016
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 255 trang


Tạp chí Xưa và Nay đã phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản số đặc khảo “Đặc khảo về Phan Thanh Giản” với mục đích ghi nhận lại những đóng góp, dấu ấn một thời hoạt động sôi nổi của một số sinh viên, trí thức Sài Gòn; đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà khoa học đang quan tâm nghiên cứu về lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Nội dung cuốn sách viết về con người, cuộc đời hoạt động của Phan Thanh Giản với nhiều bài viết khác nhau của các tác giả khác nhau.
1/ Phan Thanh Giản đi sứ ở Paris; 2/ Phan Thanh Giản dưới mắt người Pháp qua vài tài liệu; 3/Một nghi vấn về tập Tây Phù Nhật ký; 4/ Kinh lược đại thần Phan Thanh Giản với sự chiếm cứ ba tỉnh miền Tây; 5/ Chung quanh cái chết và trách nhiệm của Phan Thanh Giản trước các biến cố của Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX; 6/ Cuộc đời Phan Thanh Giản; 7/ Cuộc đời hoạt động của Phan Thanh Giản; 8/ Nhân cuộc du xuân may gặp kho tàng quý giá về cụ Phan Thanh Giản; 9/ Thái độ của triều đình Huế đối với Phan Thanh Giản từ vua Tự Đức đến vua Đồng Khánh. Và một số các tác phẩm được dịch.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Nguyễn Hồng Ân - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2016 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Phạm Đức Mạnh +...
- Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học - Tác giả: Lê Hải Đăng - Mã số: 62220317 - Hà Nội-2017 - Người hướng dẫn khoa học: + PGS.TS Trình Năng Chung + TS...
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang: 262
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Năm xuất bản: 2017 Kích thước: 15,5 x 24 cm Số trang: 556
- Cơ quan phát hành: Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 948tr...
- Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 612tr - Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh (Chủ biên) - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 648tr - Năm xuất bản: 2017
Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Chủ biên) Nxb: Khoa học xã hội  Khổ sách: 16 x 24cm Số trang: 592tr Năm xuất bản: 2017
- Tác giả: Nam C.Kim - Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội - Nxb: Thế giới - Khổ sách:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2155377
Số người đang online: 10