Đặc khảo về Phan Thanh Giản

- Tác giả: Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang và nhiều tác giả khác.
- Nxb: Hồng Đức - 2016
- Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 255 trang


Tạp chí Xưa và Nay đã phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản số đặc khảo “Đặc khảo về Phan Thanh Giản” với mục đích ghi nhận lại những đóng góp, dấu ấn một thời hoạt động sôi nổi của một số sinh viên, trí thức Sài Gòn; đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà khoa học đang quan tâm nghiên cứu về lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Nội dung cuốn sách viết về con người, cuộc đời hoạt động của Phan Thanh Giản với nhiều bài viết khác nhau của các tác giả khác nhau.
1/ Phan Thanh Giản đi sứ ở Paris; 2/ Phan Thanh Giản dưới mắt người Pháp qua vài tài liệu; 3/Một nghi vấn về tập Tây Phù Nhật ký; 4/ Kinh lược đại thần Phan Thanh Giản với sự chiếm cứ ba tỉnh miền Tây; 5/ Chung quanh cái chết và trách nhiệm của Phan Thanh Giản trước các biến cố của Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX; 6/ Cuộc đời Phan Thanh Giản; 7/ Cuộc đời hoạt động của Phan Thanh Giản; 8/ Nhân cuộc du xuân may gặp kho tàng quý giá về cụ Phan Thanh Giản; 9/ Thái độ của triều đình Huế đối với Phan Thanh Giản từ vua Tự Đức đến vua Đồng Khánh. Và một số các tác phẩm được dịch.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Nxb: Khoa học xã hội - 2018 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 718 trang
- Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Nam (Chủ biên) - Nxb: Hồng Đức - 2018 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 303 trang
- Tác giả: Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang và nhiều tác giả khác. - Nxb: Hồng Đức - 2016 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 255 trang
- Tác giả: Phạm Hy Tùng - Nxb: Văn hóa Sài Gòn – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 384 trang
- Tác giả: Lê Trí Dũng - Nxb: Đồng Nai – 2011 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 118 trang
- Tác giả: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy - Nxb: Văn hóa - Thông tin – 2006 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 207 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Ban Nghiên cứu và biên soạn Lịch sử - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Nxb: Thanh Hóa – 2009 - Khổ sách: 14,5 x 20,5cm - Số...
- Tác giả: Nguyễn Anh Huy - Nxb: Hà Nội – 2013 - Khổ sách: 14,5x 20,5cm - Số trang: 509 trang + phụ lục ảnh
- Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc - Nxb: Hà Nội – 2017 - Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 1099 tr

Tạp chí

Tạp chí Khảo cổ học số 5 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 4 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 3 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 2 – 2016 Dày 100 trang (cả bìa) – Khổ 19cm x 27cm
Tạp chí Khảo cổ học số 6 - 2015 Đọc thêm...

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 1646353
Số người đang online: 2