Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam

- Tác giả: Thanh Lê
- Nxb: Hà Nội - 2004
-  Khổ sách: 13 x 19 cm
- Số trang: 198 tr
- Hình thức bìa: mềm

Cuốn sách Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam của tác giả Thanh Lê với nội dung nêu sơ lược về nguồn gốc và lịch sử dân tộc Việt Nam, các truyền thuyết và huyền thoại Hùng vương như: Họ Hồng Bàng; Sơn Tinh - Thủy Tinh, Bánh chưng - Bánh Giầy; Cây Cau; Dưa Hấu; Chử Đồng Tử; Phù Đổng Thiên Vương; Hùng Vương chọn đất đóng đô; Sơn Tinh đánh giặc, dạy dân săn bắn, làm lửa, cùng dân đánh cá, gánh đất trị thủy; Vua Hùng đi săn .v.v..
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hồng Đức - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 298 tr
- Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 470 tr
- Tác giả: GS. Trần Lâm Biền - Nxb: Khoa học xã hội - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 179 tr
- Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh thành - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 255 tr
- Tác giả: Trần Hồng Liên - Nxb: Hà Nội - 2008 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 217 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 658...
- Tác giả: Thanh Lê - Nxb: Hà Nội - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19 cm - Số trang: 198 tr - Hình thức bìa: mềm
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 297 tr - Hình thức bìa: cứng
- Tác giả: Trần Lâm Biền - Nxb: Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 201 tr - Hình thức bìa: mềm

Tạp chí

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4100662
Số người đang online: 6