Các dân tộc Tây Nguyên

- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn
- Nxb: Thế giới - 2018
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 256 tr
 
Cuốn sách Các dân tộc Tây Nguyên của tác giả Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn là một dạng sách ảnh. Tác giả Nguyễn Văn Kự cũng đã xuất bản nhiều cuốn sách ảnh độc đáo như Đình Việt Nam, Chùa Việt Nam và tái bản nhiều lần.
Tây Nguyên - đó là vùng lãnh thổ rộng lớn của Việt Nam, hiện nay bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng. Nội dung cuốn sách giới thiệu về văn hóa cổ truyền của 11 dân tộc: Dân tộc Bana, dân tộc Brau, dân tộc Churu, dân tộc Cơho, dân tộc Êđê, dân tộc Giarai, dân tộc Gie - Triêng, dân tộc Mạ, dân tộc M nông, dân tộc Rơnăm, dân tộc Xơđăng.
 Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 795 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín (chủ biên) - Nxb: Hà Nội - 2019 -  Khổ sách: 21 x 29 cm - Số trang: 379 tr
- Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ - Nxb: Sân Khấu - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 231 tr
​- Tác giả: Vũ Hồng Nhi - Nxb: Văn hóa dân tộc - 2019 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 303 tr
- Tác giả: Tống Trung Tín - Nguyễn Lân Cường - Nxb: Khoa học xã hội -  Khổ sách: 24 x 29 cm - Số trang: 239 tr
In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019

Tạp chí

Khổ 19x27cm, dày 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm, 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3974759
Số người đang online: 2