Các dân tộc Tây Nguyên

- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn
- Nxb: Thế giới - 2018
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 256 tr
 
Cuốn sách Các dân tộc Tây Nguyên của tác giả Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn là một dạng sách ảnh. Tác giả Nguyễn Văn Kự cũng đã xuất bản nhiều cuốn sách ảnh độc đáo như Đình Việt Nam, Chùa Việt Nam và tái bản nhiều lần.
Tây Nguyên - đó là vùng lãnh thổ rộng lớn của Việt Nam, hiện nay bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng. Nội dung cuốn sách giới thiệu về văn hóa cổ truyền của 11 dân tộc: Dân tộc Bana, dân tộc Brau, dân tộc Churu, dân tộc Cơho, dân tộc Êđê, dân tộc Giarai, dân tộc Gie - Triêng, dân tộc Mạ, dân tộc M nông, dân tộc Rơnăm, dân tộc Xơđăng.
 Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr
- Tác giả: Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng - Nxb: Văn học - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 343 tr
Tác giả: Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2019 Kích thước: 14.5x20.5 cm Số trang:...
Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Kim Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Kích thước: 16x24cm Số trang:...

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2924152
Số người đang online: 4