Bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn

- Tác giả: PGS.TS Lê Hải Đăng, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga (Viện Thông tin Khoa học xã hội)
- Nxb: Khoa học xã hội
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 787tr         
- Năm xuất bản: 2018

Nội dung cuốn sách: Cuốn sách được PGS.TS Lê Hải Đăng, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga thuộc Viện Thông tin Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm KHXH phát hành nhằm mục đích cung cấp một tuyển tập những từ khóa về khoa học xã hội và nhân văn nhằm thống nhất việc mô tả chủ đề nội dung tài liệu, mô tả các đối tượng và phương diện nghiên cứu chứa đựng trong nội dung tài liệu dành cho các thủ thư của hệ thống các thư viện trực thuộc Viện Hàn lâm, đồng thời giúp ích cho các bạn đọc khi đến thư viện tra cứu tin trong các cơ sở dữ liệu tại thư viện của viện mình.
Bộ từ khóa được biên soạn gồm 62.410 từ, thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như: Triết học, xã hội học, kinh tế, nhà nước và pháp luật, lịch sử, văn hóa, dân tộc học, ngôn ngữ học, văn học, khảo cổ học, tâm lý học v.v....
Đây là bộ từ khóa được tập hợp lại trên cơ sở cập nhật hệ thống từ khóa trong các CSDL của 29 thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, có sửa đổi, biên tập lại và bổ sung.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Lê Đình Phụng - Phạm Văn Triệu - Nxb: Khoa học xã hội -2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 567 tr
- Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lê Văn Thao, Lương Thanh Sơn - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 256 tr
- Tác giả: Ngô Thị Lan - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 398 tr
- Tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Andrew Hardy - Nxb: Thế giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 431 tr
- Tác giả: Tạ Thị Thúy - Nxb: Khoa học xã hội -2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 750 tr
- Tác giả: Đặng Hồng Sơn - Nxb: Thế Giới - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 581 tr
- Tác giả: Bảo tàng Thái Nguyên (Chủ biên: Nguyễn Trường Đông, Bùi Huy Toàn) - Nxb: Đại học Thái Nguyên - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5cm...
- Tác giả: Sakaya (chủ biên) - Nxb: Văn hóa Dân tộc - 2017 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 560tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 487tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 2831204
Số người đang online: 6