Bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn

- Tác giả: PGS.TS Lê Hải Đăng, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga (Viện Thông tin Khoa học xã hội)
- Nxb: Khoa học xã hội
-  Khổ sách: 16 x 24cm
- Số trang: 787tr         
- Năm xuất bản: 2018

Nội dung cuốn sách: Cuốn sách được PGS.TS Lê Hải Đăng, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga thuộc Viện Thông tin Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm KHXH phát hành nhằm mục đích cung cấp một tuyển tập những từ khóa về khoa học xã hội và nhân văn nhằm thống nhất việc mô tả chủ đề nội dung tài liệu, mô tả các đối tượng và phương diện nghiên cứu chứa đựng trong nội dung tài liệu dành cho các thủ thư của hệ thống các thư viện trực thuộc Viện Hàn lâm, đồng thời giúp ích cho các bạn đọc khi đến thư viện tra cứu tin trong các cơ sở dữ liệu tại thư viện của viện mình.
Bộ từ khóa được biên soạn gồm 62.410 từ, thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như: Triết học, xã hội học, kinh tế, nhà nước và pháp luật, lịch sử, văn hóa, dân tộc học, ngôn ngữ học, văn học, khảo cổ học, tâm lý học v.v....
Đây là bộ từ khóa được tập hợp lại trên cơ sở cập nhật hệ thống từ khóa trong các CSDL của 29 thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, có sửa đổi, biên tập lại và bổ sung.
Xin trân trọng giới thiệu!!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

In lần thứ sáu - với 3 ngữ: Việt, Anh và Pháp.                 ...
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đồng Nai - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 613 tr
- Tác giả: Trần lâm Biền - Nxb: Thế giới - 2019 -  Khổ sách: 21 x 24cm - Số trang: 183 tr
​- Nxb: Ban Quản lý công viên Địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh - Năm xb: 2019
- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3290306
Số người đang online: 6