Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế II

- Tác giả: Trần Đức Anh Sơn
- Nxb: Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế
- Khổ sách: 19 x 27 cm
- Số trang: 93 trang (kèm theo phụ lục ảnh)
- Năm xuất bản: 1997

Nội dung cuốn sách: cuốn sách tập hợp gồm nhiều bài viết khác nhau của nhiều tác giả khác nhau về các vấn đề liên quan đến bảo tàng như: lịch sử của bảo tàng, kiến trúc điện Long An, nghệ thuật pháp lam, đồ đồng thời Nguyễn và sưu tập đồ đồng ở Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, về những cuốn cổ thư, trang phục , tổng quan về đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh và thời Nguyễn, trang phục cung đình thời Nguyễn qua sưu tập y phục trong Bảo tàng, trang phục vua chúa thời Nguyễn v.v...
Xin trân trọng giới thiệu!
 
Ngô Thị Nhung
 

Thông báo

Thư viện

- Tác giả: Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Trường dịch - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 200 tr
- Tác giả: Đặng Văn Thắng - Nxb: Đại học Quốc gia TP.HCM - 2019 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 338 tr
- Tác giả: Bùi Chí Hoàng , Trần Việt Phường, Nguyễn Quốc Mạnh - Nxb: Cần Thơ - 2019 -  Khổ sách: 17 x 24 cm - Số trang: 196 tr
- Tác giả: Hà Văn Thùy - Nxb: Hồng Đức - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 279 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Ân - Nxb: Đồng Nai - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 497 tr
- Tác giả: Jules Sivestre (Dịch: Phan Tín Dụng) - Nxb: Đà Nẵng - 2020 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Đỗ Thị Thùy Lan - Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24 cm - Số trang: 482 tr
- Tác giả: Phạm Đức Mạnh - Nxb: Đại học Quốc gia - TP.HCM -  Khổ sách: 20 x 28 cm - Số trang: 968 tr
- Tác giả: PGS.TS.Tống Trung Tín - Nxb: Hà Nội - 2020 -  Khổ sách: 27 x 30 cm - Số trang: 571 tr  

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 4487527
Số người đang online: 11