Ancient Sites of Southeast Asia (Các địa điểm cổ đại ở Đông Nam Á)

- Tác giả: William Chapman
- Số trang : 
312 pages
- Khổ: 170 x 232 mm
- Ngày xuất bản: 29-09-2017
- Nhà xuất bản: River Book
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Địa điểm cổ đại của Đông Nam Á là hướng dẫn đầy đủ đầu tiên cho các địa điểm cổ và tàn tích khảo cổ học của khu vực Đông Nam Á. Được thiết kế để hỗ trợ khách du lịch mạo hiểm đến vùng này, cuốn sách cũng giới thiệu cho du khách nhiều di tích lịch sử và phong cảnh trên khắp 7 quốc gia: Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanmar (Miến Điện) và Malaysia. Ngoài nền tảng và mô tả các địa điểm riêng lẻ, hướng dẫn cung cấp các mẹo cần thiết cho khách du lịch và danh sách đọc và bảng thuật ngữ mở rộng. Kết quả của hơn hai mươi năm nghiên cứu và thăm viếng của tác giả, nhà khảo cổ và nhà bảo tồn kiến trúc William Chapman, Địa điểm cổ đại Đông Nam Á cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về nhiều di tích lịch sử và các địa danh liên quan của khu vực. Hơn 450 hình minh họa và 150 bản đồ mang lại nhiều địa điểm vào cuộc sống.
Xin trân trọng giới thiệu!
Ngô Thị Nhung

Thư viện

- Tác giả: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Nxb: Khoa học xã hội - 2019 - Khổ sách: 19 x 27cm - Số trang: 855 trang
- Tác giả: Hoàng Văn Khoán - Nxb: Khoa học xã hội - 2018 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 455tr - Hình thức bìa: Bìa cứng
- Tác giả: Kiều Thu Hoạch - Nxb: Thế giới - 2016 -  Khổ sách: 16 x 24cm - Số trang: 767tr
- Tác giả: Trần Bá Việt - Nxb: Tri Thức - 2007 -  Khổ sách: 11 x 20cm - Số trang: 344 tr
- Tác giả: Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Nxb: Hải Phòng - 2013 -  Khổ sách: 18 x 20cm - Số trang: 140tr
- Tác giả: Trương Bính, dịch: Đoàn Như  Trác - Nxb: Công an nhân dân - 2004 -  Khổ sách: 13 x 19cm - Số trang: 183tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 112 tr
- Tác giả: Sakaya - Nxb: Tri Thức - 2015 -  Khổ sách: 10 x 18cm - Số trang: 99 tr
- Tác giả: Nhiều tác giả - Nxb: Hội Nhà văn - 2018 -  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm - Số trang: 667 tr

Tạp chí

Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 17 x 27cm; Dày: 100 trang
Khổ 19x27cm; Dày: 100 trang

Tin tức khác


61 Phan Chu Trinh, Hà Nội

+844 38255449
Copyright © 2016 by khaocohoc.gov.vn.
Thiết kế bởi VINNO
Tổng số lượt truy cập: 3079511
Số người đang online: 6